NASTAVNA PRIPREMA ZA SAT „ALLAH ŽELI DA SE POMAŽEMO“ / PREPARATION FOR A TEACHING CLASS “ALLAH WANTS US TO HELP EACH OTHER”

Autor(i)

  • Hajdarević Faruk JU Druga osnovna škola Gračanica

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1863

Ključne riječi:

Islamska vjeronauka, nastavna priprema za sat, osnovna škola, Islamic Religious Studies class, preparation for the teaching class, primary school

Sažetak

Sažetak

UDK 371.3:28(075.2)

Ovaj rad tematizira nastavnu pripremu za sat Islamske vjeronauke u osnovnoj školi. Priprema sadrži odrednice same nastavne jedinice, mikroartikulaciju nastavnog sata s detaljnim smjernicama i objašnjenjima u uvodnom, glavnom i završnom dijelu. Uvodni dio sadrži uvertiru i psihološku pripremu za obradu novog gradiva, vodeći računa o osvrtu i ponavljanju prethodno obrađenog, te povezivanju s novim u jednu cjelinu. U glavnom dijelu planirana je obrada novog sadržaja, imajući u vidu jedinstvo svih subjekata nastave, ciljeva i zadataka, nastavnih metoda, oblika rada, te podjednaku zastupljenost svih učenika u radu korištenjem nastavnih sredstava i materijala u nastavi. U ovom dijelu predviđen je samostalan rad učenika u grupama vezan za navedenu nastavnu jedinicu. Završni dio će sublimirati obrađeno gradivo u cjelinu s intencijom postizanja očekivanih ishoda učenja. Kroz analizu i diskusiju o sadržaju obrađenog gradiva i samostalnih radova učenika, istaći će se jedinstvo ciljeva i zadataka ovog nastavnog sata. Usaglašeni zaključci bi se trebali manifestirati kroz svakodnevno ponašanje učenika.

Summary

This article presents a preparation for the class of Islamic Religious Studies in primary school. The preparation contains outlines of the teaching unit, micro-articulation of the teaching class with a detailed instructions in introductory, main and final part respectively. Introduction contains opening and a psychological preparation for new teaching content with a short recapitulation of previously learnt contents and making a link between the two. The main part comprises of the new teaching unit, keeping in mind the unity of all the subjects of the teaching class, aims and goals, methods, forms and equal engagement of all the students using all the teaching tools and materials. This part plans for individual work of students in groups related to the teaching unit. The final part will summarise all into one comprehensive unit with intention of achieving the expected goals of learning.  Through analysis, discussion and individual work of students the unity of goals and aims of this teaching unit will be emphasised. Conclusions reached here unanimously should be manifested in day to day behaviour of students.

Downloads

Objavljeno

21.08.2021.

How to Cite

Faruk, H. (2021). NASTAVNA PRIPREMA ZA SAT „ALLAH ŽELI DA SE POMAŽEMO“ / PREPARATION FOR A TEACHING CLASS “ALLAH WANTS US TO HELP EACH OTHER” . Novi Muallim, 22(86), 54–57. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1863