EBÛ SELEME ES-SEMERKANDÎ I NJEGOV KONCEPT RAZUMIJEVANJA BOGA

Autor(i)

  • Samed Omerdić Ambasada Republike Turske

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i87.1878

Ključne riječi:

Ebû Seleme es-Semerkandî, Džumelu-Usûli-d-Dîn, Allah, atributi, imam Mâturîdi, Ebû Seleme es-Samarkandî, Jumelu-Usûli-d-Dîn, attributes

Sažetak

UDK 28-42

Poznato je da su se autori poslije napisanog sadržajno obimnijeg djela odlučivali na pisanje sažetka u vidu traktata. Ova praksa postala je dio naučne islamske tradicije koja se zadržala do danas. Često imamo kratka djela napisana od samog autora ili njegovog učenika, a koja predstavljaju sažetak obimnijeg djela. Može se reći da je traktat koji će biti tretiran i čiji ćemo djelimični prijevod predstaviti u našem radu sažetak obimnijeg djela koje je napisao njegovo učitelj. Pisac traktata Ebû Seleme es-Semerkandî živio je u drugoj polovici IV/X stoljeća u gradu Semerkandu koji se danas nalazi u granicama države Uzbekistan, područje Transoksanije. Kratki traktat o osnovama vjerovanja pod nazivom Džumelu-Usûli-d-Dîn spada među klasična djela hanefijsko-maturidijske akaidske škole. U ovom radu su date kratke informacije o životu Ebû Seleme es-Semerkandija i informacije o traktatu Džumelu-Usûli-d-Dîn. Zatim je u nastavku rada dat prevod dijela o učenju o Bogu i Njegovim svojstvima što, u suštini, predstavlja najvažnije pitanje u akaidskoj nauci. Ovaj tematski prijevod dijela „Spoznaja o Bogu (ilahijat)“ iz traktata Džumelu-Usûli-d-Dîna sačinjen je na osnovu rukopisa koji se nalazi u odjelu Ali Paša br. 1648/1 u Sulejmanija biblioteci u Istanbulu i predstavlja prvi originalni prevod na bosanski jezik.

Summary

It is known that the authors, after writing works of larger volume, often wrote summaries of it later in a form of treatise. This practice became part of Islamic scholar’s tradition and has survived till the present day. Very often we have abridged version written by the same author or his student presenting a summary of a book of larger volume. We might say that the treatise we shall discuss presently, some sections of which we will present in translated form as well, is a summary of the work written by the teacher of its author. Author of the treatise, Ebû Seleme es-Samarkandî, lived in the second half of the IV/X century in the city of Samarkand situated in today’s Uzbekistan, Transoxania region. A short treatise about fundamental tenets of faith titled Jumelu-Usûli-d-Dîn is listed among classical works of Hanefi-Maturidi school of aqaid. This article presents a short outline of the life of Ebû Seleme es-Samarkandi along with some information about his work Jumelu-Usûli-d-Dîn. Further, a translation of the section of the treatise relating about God and His Attributes is presented here as the most significant topic in the study of aqaid. This thematic translation of the section “About God (Ilahiyat)” from the treatise Jumelu-Usûli-d-Dîn is done from the manuscript in the section Ali Pasha No. 1648/1 in Suleymaniye Library in Istanbul and is the first translation of it to Bosnian language.

Downloads

Objavljeno

20.10.2021.

How to Cite

Omerdić, S. (2021). EBÛ SELEME ES-SEMERKANDÎ I NJEGOV KONCEPT RAZUMIJEVANJA BOGA. Novi Muallim, 22(87), 41–45. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i87.1878