KULTUROLOŠKO ZNAČENJE OBREDA

Autor(i)

  • Mevludin Dizdarević Muftijstvo zeničko

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i88.1892

Ključne riječi:

obredi, rituali, religija, kultura, simboli, simbolizacija, umjetnost

Sažetak

UDK 2-5(091)

U okviru svake kulturne zajednice obredi se ubrajaju u najvidljivije i najmanifestnije elemente. Obredi i rituali su svuda oko nas i prepoznajemo ih u načinima obraćanja Bogu, komuniciranja s drugima, načinima na koje jedemo hranu ili pijemo vodu. Koliko god išli unazad u ljudsku povijest, primijetit ćemo manje ili više razvijene forme rituala. Sama riječ ritual sugeriše neku vrstu ponavljanja, čak dosade i banalnosti. Međutim, rituali imaju tu ulogu da u svijetu stalnih mijena sačuvaju neku sigurnu tačku, os koja će garantovati ravnotežu. Rad predstavlja teorijsko istraživanje značaja i uloge rituala u religijskom i kulturnom sklopu kao i načine na koje rituali obavljaju svoju presudnu funkciju. U radu dokazujemo da su rituali praktični izraz svake religije. Svakako, okosnica religije jesu njen svjetonazor i sistem vrijednosti koji predstavljaju primarne sadržaje svake kulture. Međutim, rituali služe da se ta apstraktna učenja iskazana u teorijskim formulacijama pretoče u realan život i diseminiraju u zajednici. Stoga su rituali i najopćenitija forma memotehnike i kulture pamćenja kojim struji i transgeneracijski se prenosi sjećanje jedne zajednice. Rituali su zgusnuta forma simbola pa je njihovo dekodiranje i razumijevanje od suštinske važnosti za adekvatnu primjenu rituala. Stoga su rituali u nekim elementima slični umjetnosti koja također koristi jezik simbola kako bi prenijela stanovite poruke koje se drugim putem i pojmovnim jezikom teško mogu razumjeti. 

 

Downloads

Objavljeno

11.02.2022.

How to Cite

Dizdarević, M. (2022). KULTUROLOŠKO ZNAČENJE OBREDA. Novi Muallim, 22(88), 3–9. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i88.1892