ALIJA-EF. KAPIDŽIĆ (1887–1971) - ŽIVOT I DJELO JEDNOG BANJALUČKOG IMAMA

Autor(i)

  • Admir Blitović Medresa „Reis Ibrahim-ef. Maglajlić“ u Banjoj Luci

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i88.1896

Ključne riječi:

Darul muallimin, vojni imam, afirmacija obrazovanja Bošnjaka, banjalučka rezolucija

Sažetak

UDK 929 Kapidžić A.

Rad tematizira školovanje, kretanje u imamskoj službi, društveni i humanitarni rad Alija-ef. Kapidžića. Na osnovu arhivskih dokumenata i intervjua sa Sabihom Kapidžić, Alijinom kćerkom, autor predstavlja radni angažman Alija-ef, njegov doprinos u afirmiranju obrazovanja Bošnjaka, kao i učešće u potpisivanju banjalučke rezolucije.

Downloads

Objavljeno

11.02.2022.

How to Cite

Blitović, A. (2022). ALIJA-EF. KAPIDŽIĆ (1887–1971) - ŽIVOT I DJELO JEDNOG BANJALUČKOG IMAMA. Novi Muallim, 22(88), 36–38. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i88.1896