KAZIVANJE O ZEKERIJI (ZAHARIJI) PREMA KUR'ANU I NOVOM ZAVJETU

Autor(i)

  • Dževad Gološ Centar za edukaciju „Emanet“

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i88.1902

Ključne riječi:

Zekerija, Zaharija, Novi zavjet, Kur'an, Merjem, Jahja, Isa

Sažetak

UDK 28-23-9

Zekerija (Zaharija), otac Jahje (Ivana), prema islamskom učenju jedan je od vjerovjesnika koji su poslani Izraelćanima (Benu Israil). On se spominje u kur'anskom i novozavjetnom tekstu. U oba teksta on ima poseban značaj koji je vezan za Isaa (Isusa). U Kur'anu se taj značaj prije svega ogleda u njegovom skrbništvu nad Merjemom (Marijom), Isaovom majkom, a potom čudima koja su mu data. Nadnaravno nalaženje hrane kod Merjem i dobivanje sina Jahje (Ivana) u starosnoj dobi sa ženom nerotkinjom su čuda koja su mu data kao uvod za još veće čudo – nadnaravno rođenje Isaa. U novozavjetnom tekstu, i kršćanskoj teologiji, njegova važnost se ogleda preko njegovog sina Jahje, poznatijeg kao Ivan Krstitelj koji je, prema Novom zavjetu, krstio Isusa u rijeci Jordan. U Kur'anu kazivanje o Zekeriji se spominje na tri, a u Novom zavjetu na jednom mjestu. Autor u ovom radu donosi kazivanje o njemu, shodno Kur'anu i Novom zavjetu, s osvrtom na neke sličnosti i razlike. Rad predstavlja komparativni historijski prikaz dva kazivanja, a ne bavi se poređenjem teoloških pitanja izvedenih iz njih.

Downloads

Objavljeno

11.02.2022.

How to Cite

Gološ, D. (2022). KAZIVANJE O ZEKERIJI (ZAHARIJI) PREMA KUR’ANU I NOVOM ZAVJETU. Novi Muallim, 22(88), 84–91. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i88.1902