HISTORIJSKI PREGLED NASTANKA I RAZVOJA KIRAETSKE ZNANOSTI

Autor(i)

  • Ismail Čehić MIZ Brčko

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i89.1926

Ključne riječi:

kiraet, sedam harfova, kiraetska znanost, učenje Kur'ana

Sažetak

UDK 28-23
         28-355

Ovaj rad tretira glavne tokove nastanka i razvoja kiraetske znanosti, odnosno institucionalnog nastanka i razvoja kiraeta Kur'ana. Hadis o sedam harfova je prema mišljenjima znanstvenika suštinski vezan za kirāetsku znanost te je autor, shodno tome, posvetio posebnu pažnju njegovoj analizi. Autor u radu predstavlja historijski tok formalnog razvoja kiraeta, uvjete prihvatljivosti pojedinih kiraeta i najutjecajnije ličnosti kiraetske znanosti od perioda poslanstva do nastanka temeljnih djela iz ove naučne oblasti.

Downloads

Objavljeno

16.05.2022.

How to Cite

Čehić, I. (2022). HISTORIJSKI PREGLED NASTANKA I RAZVOJA KIRAETSKE ZNANOSTI . Novi Muallim, 23(89), 63–66. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i89.1926