SAGRAKČI HADŽI MAHMUDOVA (ULOMLJENICA) DŽAMIJA U SARAJEVU

Autor(i)

  • Ejla Ćurovac Gazi Husrev-begova biblioteka
  • Adnan Ćurovac

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i89.1927

Ključne riječi:

Ulomljenica, Sagrakči hadži Mahmudova džamija, mekteb za hizmećarke, obrazovanje, muallim

Sažetak

UDK 726.2(497.6 Sarajevo)
         28-523.4-9

Džamija Sagrakči hadži Mahmuda, u narodu poznatija kao Ulomljenica ili Ulomjenica, prvi put se pominje 1528. godine. Od svog nastanka pa do danas ova džamija je nekoliko puta renovirana i restaurirana s obzirom na okolnosti koje su dovele do njenog propadanja tokom godina, ali je veoma značajna po tome što je imala ženski mekteb posebno posvećen hizmećarkama. U većini gradova Bosne i Hercegovine postojali su zasebni mektebi za djevojčice, jer se radilo na opismenjavanju i obrazovanju, ne samo muškog stanovništva, već i žena. Jedan takav mekteb je osnovan upravo pri Sagrakči hadži Mahmudovoj džamiji, a u pitanju je bio ženski mekteb u kojem su se vjeri podučavale hizmećarke sarajevskih porodica.

Cilj ovog rada je predstaviti džamiju Ulomljenicu s posebnim i detaljnijim osvrtom na mekteb za hizmećarke i na imame, hatibe i mujezine koji su tokom skoro pet stotina godina bili dijelom ove džamije.

Downloads

Objavljeno

16.05.2022.

How to Cite

Ćurovac, E., & Ćurovac, A. (2022). SAGRAKČI HADŽI MAHMUDOVA (ULOMLJENICA) DŽAMIJA U SARAJEVU. Novi Muallim, 23(89), 67–73. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i89.1927