KUR'AN JE OBJAVLJEN NA SEDAM HARFOVA

Autor(i)

  • Malik Memić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i90.1944

Ključne riječi:

Objava, Kur'an, hadis, sedam harfova, kiraeti

Sažetak

UDK: 28-23

U ovom radu se bavimo fenomenom objave Kur'ana na sedam harfova. Širok je spektar hadisa koji govore o navedenoj temi, međusobno se nadopunjujući i proširujući. Suština je ostala ista: Kur'an je objavljen na sedam harfova! Posebno nas interesuje fenomen poređenja tematike razmatranih hadisa sa ličnostima ashaba koji se nalaze u njihovom senedu. Muslimanski učenjaci su se razišli u pogledu tumačenja hadisa o sedam harfova. Definitivno značenje ovih hadisa će ostati vječna tajna iz koje se trebaju crpiti suštinske pouke i poruke vjere.

Downloads

Objavljeno

28-07-2022

How to Cite

Memić, M. (2022). KUR’AN JE OBJAVLJEN NA SEDAM HARFOVA. Novi Muallim, 23(90), 53–58. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i90.1944

Broj časopisa

Rubrika

ISLAMSKE TEME