Imam El-Maturidi – teolog iz Semerkanda

Autor(i)

  • Rifet Šahinović Medresa Džemaludin-ef. Čaušević

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v24i95.2048

Ključne riječi:

El-Maturidi, Ebu Hanife, Ibn Hanbel, sunizam, znanje, razum, osjetila, predanja

Sažetak

UDK: 28-1
            28:929 Maturidi A.M.

Autor u ovom tekstu izlaže promišljanja poznatog učenjaka imama Ebu Mensura el-Maturidija (umro 944) vezana za akaid i pitanja epistemologije. Važnost proučavanja teoloških učenja ovog klasičnog alima leži u činjenici da muslimani u Bosni i Hercegovini baštine njegove teološke ideje. Imam El-Maturidi je živio u vrlo turbulentnim vremenima koja su iziskivala jasne odgovore o bitnim teološkim pitanjima. Imam El-Maturidi je prepoznatljiv teolog po svom razumijevanju epistemologije općenito, a posebno one koja se doticala religije.

Downloads

Objavljeno

05-12-2023

How to Cite

Šahinović, R. (2023). Imam El-Maturidi – teolog iz Semerkanda . Novi Muallim, 24(95), 71–75. https://doi.org/10.26340/muallim.v24i95.2048

Broj časopisa

Rubrika

ISLAMSKE TEME