KOMPARACIJA ŠERIJATSKOG ZAKONA I POZITIVNOG PRAVNOG SISTEMA SRBIJE

Autor(i)

  • Almir Pramenković Fakultet za islamske studije Novi Pazar

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v24i95.2050

Ključne riječi:

šerijat, zakonodavstvo Srbije, sličnosti, razlike, finansijski sistem

Sažetak

UDK: 336:71:28(497.11)

Cilj ovog rada je komparacija određenih segmenata šerijatskog zakona i pozitivnog pravnog sistema Srbije, iznoseći njihove sličnosti i razlike. Komparacija iznijeta u radu se temelji na općim karakteristikama dvaju zakonodavstava bez ulaženja u analizu finansijskih sistema ova dva pravna okvira i barijera institucionalizacije islamskog bankarstva u Srbiji. Drugim riječima, ovaj rad predstavlja početnu platformu u procesu sagledavanja zajedničkih principa i dodirnih tačaka šerijatskog i pozitivnog pravnog sistema Srbije. Sličnosti između ova dva pravna sistema predstavljaju doprinos daljem istraživanju karakteristika finansijskog sistema šerijatskog i pozitivnog zakonodavstva Srbije i potencijalnoj mogućnosti implementacije islamskog bankarstva u Srbiji.

Downloads

Objavljeno

05-12-2023

How to Cite

Pramenković, A. (2023). KOMPARACIJA ŠERIJATSKOG ZAKONA I POZITIVNOG PRAVNOG SISTEMA SRBIJE. Novi Muallim, 24(95), 86–90. https://doi.org/10.26340/muallim.v24i95.2050

Broj časopisa

Rubrika

ISLAMSKE TEME