Komunikološki diskurs u mišljenju bošnjačke uleme

Autor(i)

  • Ekrem Tucaković

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v24i95.2052

Ključne riječi:

komunikologija, mediji, medijatizacija, Islamska zajednica, bošnjačka ulema

Sažetak

UDK: 28-67:[316.77:659.4]

Islamska zajednica u 20. stoljeću pokrenula je dvije vrste medija: printane medije (periodične publikacije i novine) i novinsku agenciju (MINA). Na lokalnom nivou krajem spomenutog stoljeća niži organi i predstavnici Islamske zajednice učestvovali su, ili pružali podršku, u pokretanju manjeg broja lokalnih radio-televizijskih stanica, međutim, one ne samo da nisu prerasle lokalni nivo i  etablirale se u značajniji medijski glas, nego su brzo prestajale s radom ili doživjele bitnu vlasničku i koncepcijsku transformaciju. Imajući u vidu široku participaciju uleme u tematskom i problemskom kreiranju objavljenih sadržaja, u ovom radu se analizira način na koji su razumijevani mediji i, s tim u vezi, postojanje komunikološkog diskursa u bošnjačkom islamskom mišljenju.

Downloads

Objavljeno

05-12-2023

How to Cite

Tucaković, E. (2023). Komunikološki diskurs u mišljenju bošnjačke uleme. Novi Muallim, 24(95), 96–112. https://doi.org/10.26340/muallim.v24i95.2052