Stilistička analiza sure Et-Tekvīr

Autor(i)

  • Amina Svraka Media centar Islamske zajednice u BiH

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v24i96.2063

Ključne riječi:

Et-Tekvīr, Prestanak sjaja, tefsir, stilističko tumačenje Kur'ana, Sudnji dan

Sažetak

UDK: 28-254

U ovom radu ponudili smo stilističku analizu sure Et-Tekvīr (Prestanak sjaja). Obrađujući glavne teme i motive sure analizirali smo ritam sure Et-Tekvīr, te pokušali ovu kur'ansku suru sagledati s fonetskog, semantičkog i sintaktičkog aspekta. Kontekstualna i interkontekstualna analiza ukazuje na to da sura na svojevrstan način povezuje eshatološke i antropološke fakte i utvrđuje vjerovanje u Allaha, dž.š., i Sudnji dan. Ova kur'anska sura svojim snažnim ritmom i poetskim stilom budi čovjeka, podsjećajući ga ne neizbježnost smrti.

Downloads

Objavljeno

23-02-2024

How to Cite

Svraka, A. (2024). Stilistička analiza sure Et-Tekvīr. Novi Muallim, 24(96), 72–76. https://doi.org/10.26340/muallim.v24i96.2063

Broj časopisa

Rubrika

ISLAMSKE TEME