Islamsko i konvencionalno bankarstvo

Autor(i)

  • Enver Gicić Fakultet za islamske studije, Novi Pazar, Srbija
  • Sumeja Smailagić Fakultet za islamske studije,Novi Pazar, Srbija

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v24i96.2065

Sažetak

UDK: 658.14:336.71

Autori imaju za cilj da, kroz komparativnu analizu, predstave dva finansijska sistema, klasični, odnosno konvencionalni bankarski sistem baziran na kamati te islamski bankarski sistem utemeljen na šerijatskom pravu uz kategoričan prohibitivni odnos prema kamati (er-riba). Model islamskog bankarstava a priori daje prednost partnerskoj saradnji na relaciji preduzetnik i finansijer, tzv. „vlasnički“ model finansiranja. Kao takvo, islamsko bankarstvo predstavlja disciplinu u ekonomiji koja proučava pravila, propise i sistem bankarstva, vrste finansija, vrste finansijskih instrumenata, te vještine plasiranja bankarskih usluga svojim klijentima.

Downloads

Objavljeno

23-02-2024

How to Cite

Gicić, E., & Smailagić, S. (2024). Islamsko i konvencionalno bankarstvo. Novi Muallim, 24(96), 85–90. https://doi.org/10.26340/muallim.v24i96.2065

Broj časopisa

Rubrika

ISLAMSKE TEME