Odnos religioznosti učenika i motivacije za školskim učenjem

Autor(i)

  • Fikret Čančar Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici
  • Izet Pehlić Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v25i97.2072

Ključne riječi:

religioznost, religiozna praksa, učenici, motivacija za školskim učenjem

Sažetak

UDK:  371.212:2

Predmet ovog rada je odnos religioznosti učenika i motivacije za školskim učenjem. Cilj istraživanja bio je da se na osnovu ispitivanja stavova učenika osnovne i srednje škole ustanovi kakav je odnos religioznosti učenika i motivacije za školskim učenjem.

Od istraživačkih metoda korišteni su: metod teorijske analize i deskriptivno-analitički servej metod, a od istraživačkih instrumenata – upitnici, i to: Upitnik religioznosti (Isić, Pehlić i Neimarlija, 2014) i Upitnik školske motivacije – The Inventory of School Motivation – ISM. (Ali i McInerney, 2005)

Rezultati istraživanja su pokazali da je religioznost pozitivno statistički značajno povezana s motivacijom za školsko učenje. Religioznost kod učenika pozitivno podstiče spremnost na izvršavanje školskih zadataka, spremnost na ulaganje truda i napora u školsko učenje, takmičenje s drugim učenicima u izvršavanju školskih zadataka, težnju ka grupnom radu u razredu, težnju za pomaganjem drugima u izvršavanju školskih zadataka i potrebu za nagrađivanjem zbog ostvarenog školskog uspjeha. Zatim, utvrđeno je da ne postoji razlika u religioznosti učenika osnovne i srednje škole, niti između učenika različitog spola.

Izveden je zaključak da školska vjeronauka i drugi religijski faktori u većoj mjeri obrazovno utječu na učenike, a u manjoj mjeri imaju odgojnu funkciju s ciljem prakticiranja vjere, što ukazuje na potrebu redefiniranja vjeronaučnih aktivnosti koje bi u većoj mjeri trebale osnaživati odgojnu dimenziju.

Downloads

Objavljeno

30-05-2024

How to Cite

Čančar, F., & Pehlić, I. (2024). Odnos religioznosti učenika i motivacije za školskim učenjem. Novi Muallim, 25(97), 25–38. https://doi.org/10.26340/muallim.v25i97.2072