Namaz i planiranje vremena: Prvi mujezin

Nastavna priprema za čas iz predmeta islamska vjeronauka

Autor(i)

  • Lamija Husić Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v25i97.2073

Ključne riječi:

nastava, priprema za čas, namaz i planiranje vremena, Prvi mujezin, osnovna škola

Sažetak

UDK: 371.3:28(072.2)

U ovom radu predstavljena je nastavna priprema za čas pod nazivom „Namaz i planiranje vremena: Prvi mujezin“ koja se nalazi unutar nastavne oblasti „Namaz i planiranje vremena“. Nastavna jedinica koja se obrađuje u tekstu sastavni je dio Nastavnog plana i programa islamske vjeronauke za peti razred osnovnih škola. Autor je u pripremi prezentirao konkretna uputstva za realizaciju časa, što podrazumijeva definirane ciljeve, oblike nastavnog rada, nastavne metode i tehnike, ali i sam sadržaj časa s prilozima koji mogu biti iskorišteni tokom izvođenja časa. Ono što dodatno obogaćuje ovu pripremu jesu QR kodovi pomoću kojih se lahko može i online pristupiti potrebnim materijalima za rad.

 

Downloads

Objavljeno

30-05-2024

How to Cite

Husić, L. (2024). Namaz i planiranje vremena: Prvi mujezin: Nastavna priprema za čas iz predmeta islamska vjeronauka. Novi Muallim, 25(97), 39–45. https://doi.org/10.26340/muallim.v25i97.2073