ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD U ĐAČKIM DOMOVIMA MEDRESA U BOSNI I HERCEGOVINI

Autor(i)

  • Amela Numangić Medresa „Osman-ef. Redžović“ Visoko

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v25i97.2074

Ključne riječi:

đački domovi medresa, Islamska zajednica, odgajatelji, odgojno-obrazovni rad, plan i program Rijaseta

Sažetak

UDK: 373.5:28]:005.6

 

Rad predstavlja prikaz odgojno-obrazovnog rada u đačkim domovima medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Cilj pisanja rada jeste da se pobudi interesovanje za ovom tematikom i da se ukaže na važnost odgojno-obrazovnog rada u domovima medresa kako bi se u budućnosti ovoj temi prilazilo s većom pažnjom. U radu se definira dom i njegova uloga, posebno u današnje vrijeme. U prvom poglavlju prikazan je odgojno-obrazovni rad s posebnim naglaskom na integrirani pristup u radu s đacima. U drugom poglavlju prezentirana je organizacija odgojno-obrazovnog rada u domovima medresa Islamske zajednice koja je planirana u skladu s namaskim vaktovima. U trećem poglavlju predstavljen je plan i program odgojno-obrazovnog rada propisan od Rijaseta Islamske zajednice. Četvrto poglavlje govori o tome da su prvi odgajatelji djece njihovi roditelji, a da su kasnije kroz školovanje svi nastavnici ujedno i odgajatelji, dok su u domu odgajatelji glavni nosioci odgojnog djelovanja. Od sposobnosti i kompetencija odgajatelja zavise efekti odgojno-obrazovnog rada u domu, a što se reflektuje i na rad s učenicima u školi. Na kraju je spomenuta propisana pedagoška dokumentacija koja se vodi u domu, a koja olakšava praćenje rada i napretka đaka i zaključna razmatranja.

Downloads

Objavljeno

30-05-2024

How to Cite

Numangić, A. (2024). ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD U ĐAČKIM DOMOVIMA MEDRESA U BOSNI I HERCEGOVINI. Novi Muallim, 25(97), 46–51. https://doi.org/10.26340/muallim.v25i97.2074