Šejhul-islam Mustafa Hajri-ef. i fetva o velikom džihadu

Autor(i)

  • Dženan Hasić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v25i97.2076

Ključne riječi:

Mustafa Hajri-ef, šejhul-islam, Prvi svjetski rat, Osmanska država, fetva o velikom džihadu

Sažetak

UDK: 929 Hajri M.

U radu se ukratko predstavlja život šejhul-islama Mustafe Hajri-ef. (1867-1921), koji se na početku Prvog svjetskog rata našao na čelu osmanskog Mešihata i njegova fetva o velikom džihadu. Kada se Osmanska država 1914. pridružila savezu Njemačke i Austro-Ugarske naspram Rusije, Engleske i Francuske, on je izdao fetvu o velikom džihadu. Budući da je Osmanska država, barem formalno, u posljednjim godinama svog bivstvovanja bila država koja se temeljila na vladavini šerijata, tražena je fetva od najvišeg vjerskog organa države, šejhul-islama, u vezi s oglašavanjem džihada. Fetva o obaveznosti ratovanja muslimana protiv osmanskih neprijatelja poslana je muslimanima diljem muslimanskog svijeta, pa tako i Bošnjacima koji su sljedbenici islama, čiji je vjerski poglavar, reisul-ulema, u to vrijeme bio Džemaluddin-ef. Čaušević. Fetva je pročitana u Sarajevu 11. decembra 1914. godine pred oko 3000 osoba nakon klanjanog džuma-namaza u Begovoj džamiji, a tokom mjeseca marta 1915. godine u jedinicama austrougarske vojske u Bosni i Hercegovni.

Downloads

Objavljeno

30-05-2024

How to Cite

Hasić, D. (2024). Šejhul-islam Mustafa Hajri-ef. i fetva o velikom džihadu. Novi Muallim, 25(97), 59–63. https://doi.org/10.26340/muallim.v25i97.2076

Broj časopisa

Rubrika

ISLAMSKE TEME