PROMOCIJA LJUBAVI I PREVENCIJA MRŽNJE PREMA ALLAHOVOM MILJENIKU MUHAMMEDU / ADVOCATING LOVE AND PREVENTING THE HATRED TOWARDS THE BELOVED OF ALLAH MUHAMMED S.W.S

Mensur Valjevac, Mina Valjevac, Sedad Dizdarević

Sažetak


UDK 28-31:929 Muhammad 

 

Sažetak: Ljubav vjernika prema Allahovu miljeniku Muhammedu, s.a.v.s., prirodno je stanje. Ta ljubav ulog je privilegije druženja s njim (s) u Džennetu. Vremenska distinkcija nije zapreka veće ljubavi prema njemu (s). Obilježje ljubavi prema njemu (s) je ljubomora prema činjenju grijeha, ljubav prema njegovoj (s) porodici (Ehli- -bejt), te njegovo (s) spominjanje i učenje salavata na njega (s). Prve generacije muslimana svoju ljubav prema njemu (s) pokazivale su svojim žrtvovanjem za njega (s) kao i vidnim promjenama ponašanja, prilikom njegovog (s) spominjanja. Savršenost i potpunost njegovih (s) osobenosti motiv su bezvremenske ljubavi prema njemu (s).

Summary

Love of the faithful towards the beloved of Allah, Muhammad s.w.s, is their natural state. That love is a stake of privilege of being in his (s) company in Jannah. The difference in time in which we live is not an obstacle in the way of the greater love that we may feel for him (s). Characteristics of love for him (s) are restraining from sin, love for his (s) family (Ehli‑bejt), remembering him and offering salawat upon him (s). The first generations of Muslims expressed their love through the sacrifices that they made for him and through notable change in their behaviour when his (s) name is mentioned. The perfection of his (s) personality is a motive for the timeless love that we feel for him (s).


Ključne riječi


ljubav, obaveza, obilježja, prve generacije, osobenosti / love, duty, characteristics, the first generations, distinctivenessDOI: http://dx.doi.org/10.26340/muallim.v20i79.1735

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##