Temeljito svjedočanstvo o mostarskim vakufima

Mirnes Kovač

Sažetak


Prikaz knjige:

Salem Dedović, Mostarski vakufi od 1931. do 2013. godine, Islamska
zajednica u BiH: Vakufska direkcija Sarajevo, Muftijstvo Mostarsko
i Medžlis IZ Mostar, Sarajevo-Mostar, 2019. godina, 208 str.


##reader.fullText##

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.26340/muallim.v20i80.1754

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##