OSMAN-KAPETANOVA MEDRESA I NJEN ZNAČAJ ZA KADILUK GRAČANICA U PERIODU OD 1800. DO 1945. GODINE / OSMAN-KAPETAN’S MADRASA AND IT’S SIGNIFICANCE FOR THE QADILUK GRAČANICA IN 1800 TO 1945

Autor(i)

  • Mersed Šabanović

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v18i69.1455

Ključne riječi:

Osman-kapetanova medresa, Gračanički kadiluk, vjersko-prosvjetna emancipacija, intelektualno-religijsko središte, odgojno-obrazovni rad / Key words, Osman – kapetan’s madrasa, Gračanica kadiluk, religious – educational emancipation

Sažetak

UDK 373.5.014.521:28(497.6 Gračanica)”1800/1945”

Sažetak

Osman-kapetanova medresa je u različitim formama i oblicima djelovala i funkcionisala u Gračanici u periodu od 1800. do 1947. godine. Ova medresa je predstavljala glavnu vjersko-obrazovnu instituciju gračaničkog kadiluka. To je bila ustanova koja je obrazovala i odgojila veliki broj učenika i koja je predstavljala intelektualno, vjersko i kulturno središte ovog kadiluka. Medresu je osnovao Osman-kapetan Gradaščević, otac  čuvenog Husein-kapetana Gradaščevića. Osman-kapetan je iza sebe ostavio veliki imetak iz kojeg se finansirao rad i djelovanje medrese, od njenog osnivanja pa sve do gašenja ove ustanove. Osman-kapetanova medresa je doživjela sudbinu svih medresa u Bosni i Hercegovini tog vremena. Sve reforme nastave koje su provedene u ostalim medresama u Bosni i Hercegovinu, provedene su i u Osman-kapetanovoj medresi. Reforme su izvršene u cilju poboljšanja znanja učenika, podizanja kvaliteta nastave i praćenja suvremenih trendova u školstvu. Učenici su završavali medresu i pripremali se da stupe u vjersku službu u svojstvu imama i muallima u raznim mjestima gračaničkog kadiluka a i šire. Svršenici ove medrese su sticali zavidan nivo obrazovanja te su nastavljali školovanje na višim školama u Bosni i Hercegovini, kao i u Istanbulu. Veliki broj učenika medrese nakon završetka školovanja obnašao je funkcije muderisa, kadija, muftija, šerijatskih sudija a jedan broj njih prihvata se zanatskog posla ili poljoprivrednih djelatnosti. U periodu rada Osman-kapetanove medrese, kroz ovu odgojno-obrazovnu ustanovu prošlo je jako mnogo istaknutih muderisa. Svi oni su na neki način ostavili trajan pečat na rad i djelovanje ove institucije. Uvažavajući svetost i autoritet učiteljskog poziva oni su nastojali opravdati svoj angažman i ponuditi najkvalitetnije znanje svojim učenicima i osposobiti ih za vjersku službu te dalje školovanje. Osman-kapetanova medresa sagrađena je u pseudo-maurskom stilu i predstavlja tipičan primjer arhitekture austrougarskog perioda. Medresa u Gračanici je tokom povijesti opravdala svoje postojanje i ispunila cilj koji joj je zavještao njen osnivač i vakif. Ona predstavlja simbol i ponos cijelog gračaničkog kraja i ovog dijela Bosne i Hercegovine.

Summary

Osman-kapetan’s Madrasa had been functional in Gračanaca in different forms in the throughout from 1800 to 1945. This madrasa was the main religious educational institution of this area. It was an institution that educated a great number of students and was the local centre of religion and culture. It was founded by Osman- kapetan Gradaščević, father of well-known Hussain – kapetan Gradaščević. Osman-kapetan left a significant endowment that secured functioning of this madrasa until the day it was closed. Osman – kapetan’s madrasa shared the faith of all the madrasa’s in Bosnia and Herzegovina of that time. All the reforms that were carried out in all the other madrasa also took place in Osman –kapetan’s madrasa. Reforms were aiming to improve the standards of learning and teaching following the contemporary trends in education. Students of madrasa were prepared for religious service as imams or mua’llims. The education of graduates from this madrasa was of high standards and they were competent to continue their studies at the higher educational institutions in Bosnia and Herzegovina and in Istambul. A great number of it’s graduates were employed as mudarris, qadies, muftis, Sharia judges, and some were engaged in craftsmanship or agriculture. Many of these came to be very prominent muderris (lecturers), but all have left a lasting trace upon the work of this institution. Respecting the sanctity and the authority of a teacher’s vocation they worked hard and endeavoured to offer the high quality knowledge enabling their students for religious service and further education. Madrasa in Gračanica had fulfilled the aim and the goal that were set by its founder and waqif. It is a symbol and pride of the entire area.

 

Downloads

How to Cite

Šabanović, M. (2017). OSMAN-KAPETANOVA MEDRESA I NJEN ZNAČAJ ZA KADILUK GRAČANICA U PERIODU OD 1800. DO 1945. GODINE / OSMAN-KAPETAN’S MADRASA AND IT’S SIGNIFICANCE FOR THE QADILUK GRAČANICA IN 1800 TO 1945. Novi Muallim, 18(69), 76–95. https://doi.org/10.26340/muallim.v18i69.1455

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI