MEKTEPSKA NASTAVA – prilog za reviziju nastavnog plana i programa mektepske nastave i izmjene u udžbenicima za mektepsku nastavu

Autor(i)

  • Enes Svraka
  • Omer Kovačević

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v17i66.148

Ključne riječi:

Mektepska nastava, ilmihal – udžbenik za mektepsku nastavu, revizija

Sažetak

UDK 37.016:28

Mekteb je početna i temeljna odgojno – obrazovna ustanova na nivou džemata u okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u kojima se provodi mektepska nastava, usmjerena vjerska obuka, s definiranim ciljevima i zadacima, nastavnim planovima i programima, udžbenicima i stručnim izvođačima mektepske nastave/muallimima. Ovaj rad je prilog za reviziju postojećeg nastavnog plana i programa mektepske nastave i izmjene u udžbenicima za mektepsku nastavu. Ovaj rad je prilog potencijalnoj reviziji postojećeg nastavnog plana i programa mektepske nastave, koji sadrži preporuke o izmjenama i ispravkama materijalnih grešaka koje je potrebno načiniti u postojećim ilmihalima – udžbenicima za mektepsku nastavu.

Downloads

Objavljeno

01-08-2022

How to Cite

Svraka, E., & Kovačević, O. (2022). MEKTEPSKA NASTAVA – prilog za reviziju nastavnog plana i programa mektepske nastave i izmjene u udžbenicima za mektepsku nastavu. Novi Muallim, 17(66), 24–33. https://doi.org/10.26340/muallim.v17i66.148

Broj časopisa

Rubrika

MUALLIMOV FORUM