MEKTEPSKA POUKA NA DALJINU U VRIJEME PANDEMIJE VIRUSA COVID-19, ISKUSTVA I PREPORUKE

Autor(i)

  • Enes Svraka Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v21i84.1824

Ključne riječi:

mektepska pouka, mektepska pouka na daljinu, muallim/a, polaznici mekteba, pandemija, virus, Covid-19

Sažetak

UDK 371.3:28]:004.783

Tema ovog rada je organizacija i realizacija mektepske pouke na daljinu u posebnim uslovima i okolnostima u vrijeme pandemije virusa Covid-19. Intencija rada je da pokaže na koji način su muallimi/e organizovali/e i realizovali/e mektepsku pouku na daljinu u zadnja dva mjeseca mektepske 2019/2020. godine; koje platforme su korištene?; te šta je Islamska zajednica poduzela i koliko je bila spremna da odgovori navedenom izazovu i pruži podršku muallimima i polaznicima mektepske pouke? S obzirom na specifičnosti mektepske pouke i na razvoj tehnoloških dostignuća, izvjesno je da će mektepska pouka na daljinu povremeno biti jedan od mogućih oblika realizacije mektepske pouke i u redovnim okolnostima, te je potrebno tražiti i iznaći najbolja rješenja koja će biti primjenjiva u mektebu. Naravno, tradicionalni oblik pohađanja mektepske pouke s neposrednim prisustvom muallima/e i polaznika u mektepskoj učionici je nezamjenjiv i nema alternativu.

Downloads

Objavljeno

03-03-2021

How to Cite

Svraka, E. (2021). MEKTEPSKA POUKA NA DALJINU U VRIJEME PANDEMIJE VIRUSA COVID-19, ISKUSTVA I PREPORUKE. Novi Muallim, 21(84). https://doi.org/10.26340/muallim.v21i84.1824

Broj časopisa

Rubrika

TEMA BROJA