ISLAMSKA EKONOMIJA PROPAGIRA DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Autor(i)

  • Velid Efendić
  • Alija Avdukić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v18i71.1602

Ključne riječi:

društvena odgovornost, ciljevi šerijata, principi islamske ekonomije

Sažetak

UDK 336.71:28]

Islamska ekonomija i finansije su nakon nedavne finansijske krize (2008) posebno dobile na značaju. Porast interesovanja za islamsku ekonomiju i proizvode islamskih finansijskih institucija pripisuje se njihovoj društvenoj odgovornosti koja često izostaje u konvencionalnim finansijskim sistemima. Cilj ovoga rada jeste da analiziramo principe islamske ekonomije kroz prizmu principa društvene odgovornosti slijedeći koncept Carrollove četiri dimenzije. Analizom i kompariranjem koncepta društvene odgovornosti i principa islamske ekonomije sintetizirali smo dodirne tačke i diskutirali njihove osnovne elemente. Rezultati istraživanja pokazali su da principi islamske ekonomije uspješno inkorporiraju principe društvene odgovornosti. To jeste, principi islamske ekonomije usaglašeni su s ciljevima šerijata (maqasid) koji po svojoj prirodi promoviraju društveni interes i socijalnu pravdu. Slijedom navedenog, naši nalazi upućuju na potrebu da se principi islamske ekonomije značajnije implementiraju u praksama islamskih finansijskih institucija i time obezbijedi ostvarivanje ciljeva šerijata. Na ovaj način Islamska ekonomija bit će u službi društvenog blagostanja i suštinski će se podudarati sa svim općeprihvaćenim principima društvene odgovornosti.

Downloads

Objavljeno

27-07-2022

How to Cite

Efendić, V., & Avdukić, A. (2022). ISLAMSKA EKONOMIJA PROPAGIRA DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE. Novi Muallim, 18(71), 7–15. https://doi.org/10.26340/muallim.v18i71.1602

Broj časopisa

Rubrika

SAGLEDAVANJA