POZICIJA JUGOSLOVENSKE MUSLIMANSKE ORGANIZACIJE U TOKU PRIPREMA ZA FORMIRANJE KOALICIONE VLADE STOJADINOVIĆ- -KOROŠEC-SPAHO (OD 5. MAJA DO 24. JUNA 1935.)

Autor(i)

  • Fikret Karčić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v18i71.1603

Ključne riječi:

JMO, Šestojanuarska diktatura, dr Mehmed Spaho, petomajski izbori iz 1935, koaliciona vlada Stojadinović-Korošec-Spaho

Sažetak

UDK 329.3:28](497.1):94(497.6)" 1918/1929"

Ovaj članak je seminarski rad odbranjen na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, u aprilu 1981. godine. Sada se objavljuje kao prilog bez ikakvih intervencija da bude svjedočanstvo o istraživanju ovog fenomena od jednog mladog istraživača u doba socijalističke Jugoslavije. U ovom radu autor predstavlja JMO i njene aktivnosti u sklopu građanske opozicije pred parlamentarne izbore 5. maja 1935. godine, učešće na izborima, angažman u pregovorima za formiranje koalicione vlade, razloge koji su opredijelili vođstvo ove političke stranke da donese odluku o ulasku u vladu, te posljedice ovog koraka, kako po vođstvo tako i političke pristalice. U vrijeme kada je nastao rad je pisan na osnovu neobjavljenog arhivskog materijala, memoarske literature, naučnih i publicističkih
radova i pisanje dnevne štampe.

Downloads

Objavljeno

29-09-2017

How to Cite

Karčić, F. (2017). POZICIJA JUGOSLOVENSKE MUSLIMANSKE ORGANIZACIJE U TOKU PRIPREMA ZA FORMIRANJE KOALICIONE VLADE STOJADINOVIĆ- -KOROŠEC-SPAHO (OD 5. MAJA DO 24. JUNA 1935.). Novi Muallim, 18(71), 16–23. https://doi.org/10.26340/muallim.v18i71.1603

Broj časopisa

Rubrika

SAGLEDAVANJA