“PREDANOST BOGU KAO VRHUNAC SLOBODE”

Autor(i)

  • Hikmet Hekić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v18i71.1606

Ključne riječi:

Islamska vjeronauka za 3. razred srednje škole, nastavna cjelina Sloboda i odgovornost, nastavna priprema za čas

Sažetak

UDK 373.5:[371.3:28]

U ovom radu predstavljena je nastavna priprema obrade novog nastavnog sadržaja za čas srednjoškolske islamske vjeronauke. Nastavna priprema sadrži informacije o oblicima rada, nastavnim metodama, nastavnim sredstvima, tehničkim pomagalima, međupredmetnoj korelaciji, te ciljevima i zadacima ove nastavne jedinice. Također, prikazana je makroartikulacija i mikroartikulacija nastavnog časa s detaljnim uputama za njegovu realizaciju, evaluacijskim parametrima, ishodima učenja i prilozima.

Downloads

Objavljeno

27-07-2022

How to Cite

Hekić, H. (2022). “PREDANOST BOGU KAO VRHUNAC SLOBODE”. Novi Muallim, 18(71), 47–52. https://doi.org/10.26340/muallim.v18i71.1606

Broj časopisa

Rubrika

MUALLIM