KONTINUITET GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA U VIŠEGRADU: STUDIJA SLUČAJA SELO BARIMO / THE CONTINUITY OF GENOCIDE OF THE BOSNIAKS IN VIŠEGRAD: VILLAGE BARIMO CASE STUDY

Autor(i)

  • Ermin Kuka http://www.institut-genocid.unsa.ba/bs/

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v20i80.1746

Ključne riječi:

zločini, genocid, Višegrad, Barimo, civilno stanovništvo / crimes, genocide, civil population

Sažetak

UDK 3221:141]:28
341.322.5(497.6 Višegrad)”1992/1995”

Ideologija, politika i praksa stvaranja etnički čiste srpske države, tzv. “Velike Srbije“, nalazila se u fokusu interesiranja velikosrpske ideologije, još od vremena s kraja XVIII stoljeća. Ta i takva ideologija je figurirala s idejom stvaranja etnički čistih teritorija na kojima bi isključivo i samo živjeli Srbi, a koja je podrazumijevala i teritoriju Bosne i Hercegovine. Za druge i drugačije, pa čak niti za nacionalne manjine, u tim zamislima nema mjesta. Takav projekt je bilo jedino moguće ostvariti putem nasilja, tj. kroz vršenje strašnih i užasnih zločina nad nesrbima, prije svega nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, uključujući i zločin genocida. Počev još od Prvog svjetskog rata, zatim Drugog svjetskog rata, te u vremenu posljednje agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992–1995. godine, evidentna je otvorena i neskrivena namjera stvaranja tzv. “Velike Srbije“. Ona je obilježena, prije svega, kontinuiranim vršenjem brojnih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava nad Bošnjacima, uključujući i zločin genocida. Posebno je to bilo izraženo na području Istočne Bosne, uključujući i grad Višegrad. Prezentirana studija slučaja na primjeru sela Barimo, kao istraživane mikrolokacije, jasan je pokazatelj kontinuiteta zločina genocida nad Bošnjacima, ali i namjere zločinaca o stvaranju etnički čistih teritorija na području Višegrada. Radi se, dakle, o kontinuitetu namjere i nastojanja velikosrpskih ideologa o uklanjanju svih Bošnjaka s područja Istočne Bosne i grada Višegrada, uključujući i selo Barimo. Zaključak je da je selo Barimo jasan pokazatelj kontinuiteta genocidnih namjera na području Višegrada, ali i borbe Bošnjaka da, poslije svakog stradanja, nastoje opstati na tim prostorima, na kojima su vjekovima živjeli.

Summary

Ideology, politics and practice of creating ethnically clean Serbian state, so called “Great Serbia”, was in the focus of the interest of the Great Serbia ideology since the end of the 18th century. That and such ideologies coexisted with the idea of creating ethnically clean territories inhabited by exclusively Serbian populace and it included the territory of Bosnia and Herzegovina. There is no place for the other and the different, not even as ethnic minorities, in these ideas. Such project was only possible to realise by using violence, by committing terrible and horrific crimes including genocide over non-Serbs, primarily over Bosniaks in Bosnia and Herzegovina. Starting with the First World War, in the Second World War and finally during the aggression on Bosnia and Herzegovina 1992-1995, intention to create “Great Serbia” was revealed and exposed evidently. It was marked by continuous crimes against humanity, violation of international law and genocide committed over Boisniak population. It was primarily evident in the region of eastern Bosnia including the city of Višegrad. The present case study plainly shows, through example of the village of Barimo which was used as research micro-location, the continuity of the crime of genocide over Bosniaks as well as intentions of perpetrators of these crimes to create an ethnically clean territory in the region of Višegrad including the nearby village Barimo. We conclude here that the crimes committed in the village of Barimo is a clear indicator of continuity of genocidal intentions behind the crimes in this region but also of the persistent will of Bosniaks to remain living in these territories where they have lived for centuries.

 

Author Biography

Ermin Kuka, http://www.institut-genocid.unsa.ba/bs/

institut-genocid.unsa.ba

https://scholar.google.hr/citations?user=lq5ExxkAAAAJ&hl=hr

 

Downloads

Objavljeno

2019-12-29

How to Cite

Kuka, E. (2019). KONTINUITET GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA U VIŠEGRADU: STUDIJA SLUČAJA SELO BARIMO / THE CONTINUITY OF GENOCIDE OF THE BOSNIAKS IN VIŠEGRAD: VILLAGE BARIMO CASE STUDY. Novi Muallim, 20(80), 24-32. https://doi.org/10.26340/muallim.v20i80.1746

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI