BRAČNA I PORODIČNA KOMUNIKACIJA – POSLANIČKI MODEL / FAMILY AND MARITAL COMMUNICATION – THE MESSENGER’S EXAMPLE

Autor(i)

  • Kenan Musić Univerzitet u Sarajevu Fakultet islamskih nauka

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v20i80.1751

Ključne riječi:

komunikacija, porodica, poslanički model, islamski identitet / communication, family, Messenger’s model, Islamic identity

Sažetak

UDK 28-4

Autentična interpretacija učenja islama temelji se na teorijskom okviru deriviranom iz Kur'ana i hadisa, a sunnet Božijeg Poslanika, s.a.v.s., je aplikativni obrazac ovom teorijskom okviru. Neupitan značaj bračne zajednice i porodice općenito, ali i kriza koju prolaze ove institucije, aktualiziraju pitanje življenja načela islama i akcentiraju značaj komunikacije u braku i porodici shodno načelima islamskog identiteta. Među glavnim izazovima muslimanskim zajednicama jeste zaštita braka i porodice od neuspjeha, nesreće i raspada. Muhammed, s.a.v.s., je paradigma odanosti Bogu i model življenja tevhida i Božije Objave te je od ključnog značaja studirati, analizirati i prezentirati različite dimenzije kroz koje se ostvario i sa historijskog gledišta nesumnjivo uspio u svojoj misiji. U tekstu se tretiraju različite dimenzije bračne i porodične komunikacije s obzirom  na to da se Poslanik, s.a.v.s., ostvario u ovim značajnim životnim ulogama. Posebno se ukazuje na poremećaj sistema vrijednosti, materijalizaciju čovjeka i emocionalnu otupljenost kao relevantne probleme s kojima se suočava savremeni svijet. Za razumijevanje komunikacije u braku i porodici prema modelu ili životnom stilu Božijeg Poslanika, s.a.v.s., uzeli smo tri polazišta bez kojih smatramo nezamislivim ostvarivanje islamskih vrijednosti u ovom kontekstu, a to su zajednički identitet, referentni okvir i interakcija vrijednosti. Spomenuta polazišta predstavljaju suštinske odrednice komunikacije prema modelu komunikacije Božijeg Poslanika, s.a.v.s., i bez prihvatanja Boga kao apsolutnog i vrhovnog autoriteta, što je suština islamskog identiteta, neće se ostvariti načela i vrijednosti učenja islama u bračnom i porodičnom životu. Komunikacija je iznimno bitna u islamskom identitetu jer se njome prenose vrijednosti vjere bez obzira da li govorili o verbalnoj ili neverbalnoj komunikaciji. Suštinske karakteristike poslaničkog modela u porodičnoj i bračnoj komunikaciji jesu kredibilitet, moralni integritet i inkluzivnost.

Summary

The authentic interpretation of the teachings of the Islam, based upon theoretical framework derived from the texts of the Qur’an and the Hadith and the Sunnah of God’s Messenger p.b.u.h, is a practically applicable model. Undisputed significance of marital union and the significance of family in general along with the crises which these institutions are facing today have raised the issue of living the principles of Islam emphasising the importance of communication in marriage and family. One of the main challenges of Muslim communities is protection of marriage and family from failure, calamity and disintegration. Muhammed s.w.s. is paradigm of devotion to God and he is the model of a living Tawheed of His Revelation and for this reason it is of crucial relevance to study, analyse and present various aspects of his mission. The present article analyses a number of different dimensions of marital and family communication, as the Messenger p.b.u.h. also fulfilled these very important roles in human life. The text also points to the disturbed system of values, materialism and lack of emotional sensitivity as relevant issues of contemporary world. For better understanding of marital communication and communication within a family we took three starting points in accordance with the model and the lifestyle of the Messenger p.b.u.h, without which we believe the realisation of Islamic values, in this context, would be impossible. These are: common identity, common reference framework and interaction of values. These starting points represent essential guidelines of a communication that is based upon the model of Allah’s Messenger p.b.u.h. It is important to note that without accepting God as the absolute and supreme authority, which is the essence of Islamic identity, the principles and values of teachings of Islam regarding family and marital life will not be accomplished. Communication, both verbal and nonverbal, is extremely significant in Islamic identity because it is the way to transmit the values of faith. Essential features of messenger’s model in family and marital communication are: credibility, moral integrity and inclusiveness.

Author Biography

Kenan Musić, Univerzitet u Sarajevu Fakultet islamskih nauka

https://fin.unsa.ba/wp-content/uploads/2019/02/kenan-music.pdf

Downloads

Objavljeno

2019-12-29

How to Cite

Musić, K. (2019). BRAČNA I PORODIČNA KOMUNIKACIJA – POSLANIČKI MODEL / FAMILY AND MARITAL COMMUNICATION – THE MESSENGER’S EXAMPLE. Novi Muallim, 20(80), 59-67. https://doi.org/10.26340/muallim.v20i80.1751

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI