TURSKO RAZUMIJEVANJE RELIGIJE: PONOVNO OTKRIVANJE MĀTURĪDĪJA U MODERNOJ TURSKOJ

Autor(i)

  • Phil Dorroll
  • Haris Dubravac

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1868

Ključne riječi:

Māturīdī, “turski neomāturīdizam”, “islamski modernizam”, kelamske rasprave, kasno Osmansko Carstvo, rana Turska Republika, māturīdījska škola mišljenja, , “Turkish Neo-Māturīdism”, “Islamic modernism”, kalām debates, the late Ottoman Empire, the early Turkish Republic, the Māturīdī school of thought

Sažetak

Sažetak

UDK 28-1

U ovom tekstu autor pokušava opisati oživljavanje i ponovno otkrivanje Māturīdījeve teologije u modernoj Turskoj – pokret koji on naziva “turskim neomāturīdizmom.” Ovaj pokret ima svoje korijene u velikom broju važnih kelamskih rasprava, kao i teoloških i institucionalnih razvoja u kasnom Osmanskom Carstvu te ranoj Turskoj Republici. Moderno tursko teološko zanimanje za Māturīdīja je jedno važno nastojanje “islamskog modernizma” među mnogim primjerima u modernoj Turskoj. Turski neomāturīdizam je širok pokret kroz modernu tursku historiju koji je započeo u potrazi za izrazito turskim nacionalnim islamskim naslijeđem. Kao dio ove potrage, muslimanski teolozi u Turskoj su prepoznali Māturīdīja ključnim dijelom turskog naslijeđa islama i islamskog mišljenja. Prema autorovom mišljenju, to ponovno otkrivanje Māturīdīja može se smatrati dijelom historije māturīdījske škole mišljenja općenito, a ono izrasta iz uticajnih i uvjerljivih tumačenja Māturīdījevih teoloških ideja.

Abstract

In this text, the author attempts to describe the revival and rediscovery of Māturīdī’s theology in modern Turkey, a movement that he refers to as “Turkish Neo-Māturīdism.” This movement has its roots in a number of important kalām debates, as well as theological and institutional developments in the late Ottoman Empire and the early Turkish Republic. The modern Turkish theological interest in Māturīdī is one important strain of “Islamic modernism” among many examples in modern Turkey. Turkish Neo-Māturīdism is a broad movement across modern Turkish history that began in the search for a distinctively Turkish national Islamic heritage. As part of this search, Muslim theologians in Turkey identified Māturīdī as a key part of the Turkish heritage of Islam and Islamic thought. In the author’s view, this rediscovery of Māturīdī can be considered a part of the history of the Māturīdī school of thought in general, and it grows out from influential and persuasive interpretations of Māturīdī’s theological ideas.

Downloads

Objavljeno

21.08.2021.

How to Cite

Dorroll, P., & Dubravac, H. (2021). TURSKO RAZUMIJEVANJE RELIGIJE: PONOVNO OTKRIVANJE MĀTURĪDĪJA U MODERNOJ TURSKOJ. Novi Muallim, 22(86), 78–83. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1868

Broj časopisa

Rubrika

PRIJEVODI