El-GAZALI I FILOZOFI U OČIMA OSMANLIJA

Autor(i)

  • Haris Dubravac El-Kalem

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i92.1984

Ključne riječi:

El-Gazali, osmanski filozofi, sultan Mehmed II, Hodžazade, ‘Ala’uddin et-Tusi, Ibn Rušd

Sažetak

UDK: 28-1

U ovom radu se predstavlja prilično zanemarena tumačenjska tradicija u okviru islamske filozofije – osmanski pristup raspravi između Ebu Hamida el-Gazalija i filozofā. Najprije se govori općenito o prenebregavanju osmanskih intelektualnih doprinosa, tj., povijesnoj pozadini, a zatim o započinjanju spomenute tumačenjske tradicije posredstvom inicijative sultana Mehmeda II. Kasnije se tretira dugi lanac komentarā koji su iznjedrili kritičke uvide u ranije rasprave glede filozofskih pregnuća. Potom se konkretnije osvrće na komentar Hodžazadea i ‘Ala’uddina et-Tusija, kao i na kritički odnos spram El-Gazalija. Također, ukazuje se na potpuno odsustvo Ibn Rušda iz predmetnih rasprava. Osmanski autori nisu zasnivali svoje napore na pukom prihvaćanju El-Gazalijevih gledišta i argumenata, već su umjesto toga naglašavali nedovoljno potkrijepljene stavove i kritikovali njegove tvrdnje kad su uvidjeli proturječja u njima. Oni se nisu prvenstveno zanimali za izgradnju novih filozofskih sistema ili teorija, već za razumijevanje, proširivanje i podrobniji pristup već postojećim idejama.

Downloads

Objavljeno

24-02-2023

How to Cite

Dubravac, H. (2023). El-GAZALI I FILOZOFI U OČIMA OSMANLIJA. Novi Muallim, 23(92), 73–78. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i92.1984

Broj časopisa

Rubrika

ISLAMSKE TEME