SKICA ZA RAM IMAMA IZ SOCIJALISTIČKOG PERIODA BOSNE I HERCEGOVINE – HUSEIN-EF. HUSIĆ

Autor(i)

  • Ferid Dautović Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i87.1876

Ključne riječi:

Husein-ef. Husić, Dub, Maline, imam, Jezerci, Travnik, mekteb, Husein efendi Husić, maktab

Sažetak

UDK 929 Husić H.

Rad tematizira život, školovanje i radni vijek imama Husein-ef. Husića iz Duba kao paradigme imama koji je radio u teškim uvjetima tokom komunističke vlasti iza Drugog svjetskog rata. U radu se prati kretanje Husein-ef. Husića u službi te njegov rad u mektebu i aktivnosti u džematu. Na osnovu arhivske građe iz Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu autor predstavlja radni angažman imama Husein-ef., historijske okolnosti u kojima je djelovao i probleme s kojima se susretao. Radni vijek Husein-ef. ram je za sliku svih imama koji su tokom socijalističke vlasti u Bosni i Hercegovini u doba agresivne sekularizacije ostajali vjerni islamu i Islamskoj zajednici. U tom smislu ovaj rad predstavlja svojevrsnu zahvalu svim imamima iz ovog perioda na njihovom nesebičnom angažmanu.

Summary

This work thematizes life, education and professional life endeavour of imam Husein efendi Husić from Dub as a paradigm of an imam who worked in difficult circumstances during the communist rule after the Second World War. The article offers an insight into the service of Husein effendi Husić, his work in maktab and his activities in jamaat. Based on documents from the archives of Gazi Husrev- bey’s Library, the author here presents professional endeavour of Husein effendi, historical circumstances he worked within and challenges he faced in that regard. Professional life of Husein effendi is an image whose framework is befitting to all the imams who worked during the socialist government rule in Bosnia and Herzegovina and who in the midst of an aggressive secularisation remained faithful to Islam and to the Islamic Community. In this regard, this article serves as a tribute to all the imams of this period in history as an expression of gratitude for their selfless endeavours.

Downloads

Objavljeno

20.10.2021.

How to Cite

Dautović, F. (2021). SKICA ZA RAM IMAMA IZ SOCIJALISTIČKOG PERIODA BOSNE I HERCEGOVINE – HUSEIN-EF. HUSIĆ. Novi Muallim, 22(87), 30–35. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i87.1876