PROMOVISANJE ZDRAVE ISHRANE NA ČASU ODJELJENSKE ZAJEDNICE

Autor(i)

  • Maksuda Muratović

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i91.1954

Ključne riječi:

adolescenti, zdrava ishrana, edukacija na času odjeljenske zajednice

Sažetak

UDK:  613.2-053.5/.6 

Edukacija adolescenata o zdravoj ishrani važna je za stvaranje pravilnih prehrambenih navika koje će se prenijeti u odraslu dob. Cilj ovog rada je bio istražiti koliko se učenici zdravo i redovno hrane ako znamo da je to jedan od osnovnih uslova za pravilan rast i razvoj djeteta i uspjeh u školi. Anketirano je 105 učenika od I do III razreda JU „Gimnazija Živinice“ u Živinicama. Istraživanje je pokazalo da se veći broj učenika ne hrani kvalitetno i ne koristi raznovrsnu prehranu.

Downloads

Objavljeno

16-11-2022

How to Cite

Muratović, M. (2022). PROMOVISANJE ZDRAVE ISHRANE NA ČASU ODJELJENSKE ZAJEDNICE. Novi Muallim, 23(91), 33–39. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i91.1954