ODGOJ KAO ODGOVOR NA POTENCIJU KREATIVNOSTI

Autor(i)

  • Belma Alić Ramić Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet
  • Amina Smajović Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v24i95.2039

Ključne riječi:

kreacijsko podučavanje, kreativnost, odgojni čin, obiteljsko okruženje, školsko okruženje

Sažetak

UDK:  37.032-053.4/.5

Aktualnost problematike kreativnosti u savremenom odgojnom diskursu je neupitna, iako se ovaj pojam danas teorijski vrlo pluralistički etablira. S tim u vezi, pojam kreativnost najuže korespondira s pojmovima novstvenost, inovacija, stvaralaštvo, potencijal, otkriće, talenat, generiranje ideja, divergentno mišljenje. Svaki od ovih pojmova identificira neke od aspekata ljudske izvedbe koje mogu biti i najčešće jesu dio kreativnosti, ali oni nisu sinonim za kreativnost. Definiranje i spoznavanje kreativnosti kao interdisciplinarnog, višedimenzionalnog pojma u savremenom odgoju je neophodno, jer saznanja o kreativnosti i njenoj prirodi znatno olakšavaju i pospješuju procese učenja i podučavanja. Cilj ovog rada je elaborirati specifičnosti kultivisanja kreativnosti u obiteljskom i školskom okruženju, uz isticanje uvjeta potrebnih za iskorake prema kreacijskom učenju i podučavanju. Kreativnost u jednom i drugom socijalnom okruženju potrebuje kreacijske vidove učenja i podučavanja; prepoznavanje kreativnih potencijala i ohrabrivanje u procesu nastajanja kreativnih ideja i/ili kreativnih produkata. Odgojni čin, u cijelosti, treba da bude traganje - odgovor na potenciju kreativnosti, naročito uključujući raznolike poticaje usmjerene ka razvoju unutarnjih snaga. Posredstvom holističkog razumijevanja kreativnosti kroz različite kontekste bit će istaknute ključne odrednice i preporuke za implementiranje kreacijskog podučavanja u odgojnoj praksi.

Downloads

Objavljeno

05-12-2023

How to Cite

Alić Ramić, B., & Smajović, A. (2023). ODGOJ KAO ODGOVOR NA POTENCIJU KREATIVNOSTI. Novi Muallim, 24(95), 12–19. https://doi.org/10.26340/muallim.v24i95.2039

Broj časopisa

Rubrika

SAGLEDAVANJA