Prilog za razumijevanje i valorizaciju prosvjetiteljske uloge Muhameda Seida Serdarevića

Autor(i)

  • Edin Veladžić Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v24i95.2044

Ključne riječi:

ulema, vjerska inteligencija, Muhamed Seid Serdarević, Bošnjaci, prosvjetiteljstvo

Sažetak

UDK: 37.032-053.4/.5

Razumjeti sveukupni razvoj kako kolektivne svijesti bošnjačkog naroda tako i različitih društveno-političkih, ekonomskih i kulturno-prosvjetnih procesa u Bosni i Hercegovini s kraja 19. i početkom 20. stoljeća nije moguće bez proučavanja intelektualne elite tog vremena. Nesumnjivo je da je kod Bošnjaka u mnogim životnim prilikama još uvijek dominantnu ulogu imala ona inteligencija koja je u procesu formalnog obrazovanja završavala vjerske škole različitog nivoa. U tom smislu prosvjetiteljska uloga vjerske inteligencije Bošnjaka nameće se kao važna tema za dalja istraživanja i naučnu obradu. Intencija ovog rada je da se na primjeru proučavanja života i djela, kao i višedimenzionalne refleksije prosvjetiteljskog rada Muhameda S. Serdarevića, istinskog bošnjačkog intelektualaca s početka prošlog stoljeća, alima i učitelja, čije je prosvjetiteljsko djelovanje duboko urezano u bošnjačku duhovnost, skrene pažnja na raznovrsni spektar društvenih, socijalnih, kulturnih i prosvjetnih aktivnosti duhovne inteligencije Bošnjaka iz prve polovine 20. stoljeća.

Downloads

Objavljeno

05-12-2023

How to Cite

Veladžić, E. (2023). Prilog za razumijevanje i valorizaciju prosvjetiteljske uloge Muhameda Seida Serdarevića. Novi Muallim, 24(95), 43–46. https://doi.org/10.26340/muallim.v24i95.2044

Broj časopisa

Rubrika

TEMA BROJA