Serdarevićeva ‘lozinka islama’ – raditi, poslovati, djelovati: analiza diskursa

Autor(i)

  • Ilma Delić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v24i95.2046

Ključne riječi:

životna historija, Muhamed Seid Serdarević, lozinka islama, korisno znanje, institucionalna samokritika

Sažetak

UDK:   28-725
            316.356.4(497.6=163.43)

Ovaj rad tretira tri domene islamske matrice u razumijevanju Muhameda Seida Serdarevića a to su: stilističko-komunikološka, obrazovno-stručna i društveno-institucionalna strategija za bošnjačku muslimansku stvarnost, ili, prema njegovim riječima, za bivanje Bošnjakom. Ovakva podjela Serdarevićevog razumijevanja utemeljena je na analizi tekstova kroz koje se proteže interpretacija njegove “lozinke islama” a koja glasi: raditi, poslovati, djelovati. Utvrđeno je da Serdarevićeva životna historija danas, u vremenu globalno obnovljenog interesa za pojedinca, doprinosi istraživanju životnog toka kao i ispitivanju odnosa između uzroka i posljedice, te djelovanja i strukture.

Downloads

Objavljeno

05-12-2023

How to Cite

Delić, I. (2023). Serdarevićeva ‘lozinka islama’ – raditi, poslovati, djelovati: analiza diskursa. Novi Muallim, 24(95), 60–63. https://doi.org/10.26340/muallim.v24i95.2046

Broj časopisa

Rubrika

TEMA BROJA