HANIKASI U BOSNI I HERCEGOVINI I NJIHOVA TRANSFORMACIJA U MEDRESE / HANIKAH IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND ITS TRANSFORMATION INTO MADRASA

Autor(i)

  • Azra Medara

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v18i69.1454

Ključne riječi:

Gazi Husrev-begov hanikah, Hanikah šejha Ibrahima Bistrigije, Koski Mehmed-paše hanikah, Hanikah šejh Ismail-ef. Opijača, Hanikah Mehmeda Čauša, Hanikah Elči Ibrahim-paše, medrese / Key words, Gazi Khusrev-beg hanikah, Hanikah of shaikh Ibrahim Bistrigija

Sažetak

UDK 37.014.521:28(497.6)

Širenju islama i bogate islamske kulture i civilizacije, veliki doprinos dali su i mnogobrojni derviški redovi, nastajali i razvijani širom islamskog svijeta. Tesavvufsko učenje i visoka sufijska etika širila se posredstvom sufijskih institucija, identičnih ili s malim jezičkim i funkcionalnim razlikama, nazvanih imenima, hanikah, ribat i zavija (tekija). Hanikah je mjesto povlačenja derviša u osamu, sufijskog boravka i okupljanja radi zikra i razgovora.1 Ribati su vezani za područja s arapskim stanovništvom i služili su za odbranu muslimanskog teritorija od neprijateljskih napada. U kasnijem periodu služili su kao mjesta osamljivanja (halvet), u koja bi dolazile osobe koje se žele, određeno vrijeme, odvojiti od drugih osoba, a vrijeme posvetiti isključivo sjećanju i ljubavi prema Bogu. Zavija je spoj hanikaha i ribata, skromna građevina koju bi osnovao šejh, odmah nakon vojnog osvajanja nekog područja i predstavljala je sponu s lokalnim stanovništvom i okosnicu nastanka urbane sredine.2

Summary

Numerous Derveesh orders played a significant role in spreading the teachings of Islam throughout the world. Tasawwuf and the sufi ethics were taught within sufi institutions called: Hanikah, Ribat or Zawiya (taqqiya). Hanikah is the place wherein Derweeshes reside in isolation from the world with the purpose of dedicating themselves to zikr or for conversations. Ribats are present in the areas with Arabic population and served for the defence of the Muslim territory from foreign attacks. Later on these were turned into the places for the isolation and solitude (halvet), where people who desired isolation in order to fully dedicate themselves to worship. Zawiya is a combination of hanikah and ribat, a modest construction founded by a shaikh straight after the military conquest of some territory and it represented a link with the local population and the foundation of the urban community.

Downloads

How to Cite

Medara, A. (2017). HANIKASI U BOSNI I HERCEGOVINI I NJIHOVA TRANSFORMACIJA U MEDRESE / HANIKAH IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND ITS TRANSFORMATION INTO MADRASA. Novi Muallim, 18(69), 63-75. https://doi.org/10.26340/muallim.v18i69.1454

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI