OSVRT NA RADOVE IZ PODRUČJA ODGOJA I OBRAZOVANJA U ČASOPISU NOVI MUALIM U PERIODU OD 2000. DO 2020. GODINE / A REVIEW OF ARTICLES IN FIELD OF UPBRINGING AND EDUCATION PUBLISHED IN THE MAGAZINE NOVI MUALIM IN THE PERIOD 2000 TO 2020

Autor(i)

  • Adnan Tufekčić
  • Amel Alić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v21i82.1781

Ključne riječi:

Novi muallim, odgoj i obrazovanje, /, education and upbringing

Sažetak

UDK 37:050(497.6)"2000/2020"

Rad predstavlja osvrt na tekstove iz područja odgoja i obrazovanja u časopisu Novi muallim u periodu od 2000. do 2020. godine. U analizi radova u navedenom periodu uočljiv je napredak u samom naučnom i stručnom koncipiranju članaka tj. praćenju svih suvremenih zahtjeva za obradu i publikovanje radova u specijaliziranim časopisima i njihovo referiranje u priznatim međunarodnim bazama podataka. Tome svjedoči i skoro 80 brojeva ovog časopisa, u kojima smo u našoj analizi izdvojili ukupno 366 radova u kojima se tretiraju teme u vezi sa odgojem i obrazovanjem.

Summary

The article is a review of texts in the field of education and upbringing published in the magazine Novi mualim in the period between the years 2000 and 2020. Analysis show a significant advancement in academic and professional formation of articles in regards to compliance with all the contemporary requirements for processing and publishing texts in specialised magazines that can be referred to in recognised international data bases. The proof of that are almost 80 issues of this magazine, out of which we have, for the purpose of this research, selected 366 articles dealing with topics of education and upbringing.

Downloads

Objavljeno

2020-09-23

How to Cite

Tufekčić, A., & Alić, A. (2020). OSVRT NA RADOVE IZ PODRUČJA ODGOJA I OBRAZOVANJA U ČASOPISU NOVI MUALIM U PERIODU OD 2000. DO 2020. GODINE / A REVIEW OF ARTICLES IN FIELD OF UPBRINGING AND EDUCATION PUBLISHED IN THE MAGAZINE NOVI MUALIM IN THE PERIOD 2000 TO 2020. Novi Muallim, 21(82), 3-9. https://doi.org/10.26340/muallim.v21i82.1781

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI