PREVOĐENJE HUTBE NA BOSANSKI JEZIK U SOCIJALISTIČKOJ BOSNI I HERCEGOVINI OD 1958. DO 1963. GODINE / TRANSLATION OF KHUTBA INTO BOSNIAN LANGUAGE IN SOCIALIST BOSNIA AND HERZEGOVINA BETWEEN 1958 AND 1963

Autor(i)

  • Adis Sultanović MIZ Sarajevo

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i85.1817

Ključne riječi:

Islamska zajednica u BiH, komunizam, džemat, hutba, imam i hatib, The Islamic Community of B&H, communism, jamaat, khutbah, imam, khatib

Sažetak

UDK 28-534.2(497.6)"1958/1963"

           28-735(497.6)"1958/1963"

U uvodnom dijelu rada govori se o osnovnim aspektima hutbe, kao i ouštveno-političkim prilikama u socijalističkoj Bosni i Hercegovini poslije 1945. godine, zbog kojih se Islamska zajednica našla pred ozbiljnim izazovima koji su utjecali na njenu organizaciju i njen rad. Autor u radu prezentira kraći povijesni presjek institucije hutbe u Bosni i Hercegovini od 15. do 20. stoljeća. U nastavku su prezentirani stavovi i argumenti kod dijela bošnjačke uleme u prvoj polovini 20. stoljeća, pa i kasnije, o potrebi reorganizacije hutbe na području Bosne i Hercegovine. Poseban fokus interesovanja u radu autor stavlja na pitanje prevođenja hutbe s arapskog ili turskog jezika na bosanski jezik krajem 1950-ih, kao i na sprovođenje „Odluke“ (fetve) Islamske zajednice o prevođenju hutbe u bosanskohercegovačkim džematima u periodu od 1958. do 1963. godine.

Summary

In introduction of this article the author relates about basic aspects of khutbah as well as about socio-political environment of Bosnia and Herzegovina after the year 1945, when the Islamic Community was faced with grave challenges that affected its functioning and its organisational structure. The author also presents a shorter review of the institution of khutbah in Bosnia and Herzegovina from the 15th to the 20th century. Further on, some opinions and arguments of the Bosniak ulama in the first half of the 20th century and later regarding the need to reorganise khutbah in the territory of Bosnia and Herzegovina. Special focus here author placed upon the issue of translation of khutbah from Arabic or Turkish into Bosnian language in the late 1950s as well as upon the „Decree “(fatwa) of the Islamic Community about translating khutbahs for Bosnian and Herzegovinian jamaats in the period from 1958 to 1963.

Downloads

Objavljeno

2021-04-12

How to Cite

Sultanović, A. (2021). PREVOĐENJE HUTBE NA BOSANSKI JEZIK U SOCIJALISTIČKOJ BOSNI I HERCEGOVINI OD 1958. DO 1963. GODINE / TRANSLATION OF KHUTBA INTO BOSNIAN LANGUAGE IN SOCIALIST BOSNIA AND HERZEGOVINA BETWEEN 1958 AND 1963. Novi Muallim, 22(85), 59-66. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i85.1817