FINANSIJSKO STANJE ISLAMSKE ZAJEDNICE U SOCIJALISTIČKOJ BOSNI I HERCEGOVINI NAKON DONOŠENJA ZAKONA O NACIONALIZACIJI NAJAMNIH ZGRADA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA S POSEBNIM OSVRTOM NA POKUŠAJ DONOŠENJA PRAVILNIKA O ČLANARINI ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH 1963.

Autor(i)

  • Adis Sultanović MIZ Sarajevo

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i87.1881

Ključne riječi:

Islamska zajednica u BiH, komunizam, nacionalizacija, vakufi, Pravilnik o članarini, Islamic Community of Bosnia and Herzegovina, communism, nationalisation, Regulation regarding the membership fees

Sažetak

UDK 28-735(497.6)"1945/1965"

U uvodnom dijelu ovog rada govori se o uštveno-političkim prilikama u socijalističkoj Bosni i Hercegovini od 1945. do 1965. godine, zbog kojih se Islamska zajednica našla pred ozbiljnim izazovima koji su utjecali na njenu organizaciju i rad. U postratnim okolnostima problem je predstavljala i teška finansijska situacija u kojoj se nalazila Islamska zajednica, prvenstveno zbog niza normativnih propisa komunističke vlasti koje autor analizira u prvom dijelu. U drugom dijelu autor tematizira finansijsko stanje Islamske zajednice nakon donošenja Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta 1958. godine. Fokus interesovanja u ovom radu stavljen je na jeg je Islamska zajednica predložila Komisiji za vjerska pitanja u Bosni i Hercegovini 1963. godine u namjeri sanacije teškog finansijskog stanja u kojem se nalazila.

Summary:

The introductory section of this article relates about socio-political circumstances in socialist Bosnia and Herzegovina during the period 1945-1965, due to which the Islamic Community of the country was faced with grave challenges which affected its organisation and functioning. This post-war period was also marked by very strenuous lack of finances in the Islamic Community which was primarily result of series of normative regulations issued by the communist government, analysis of which are presented in the initial part of the article. In the second part of the article, the author thematizes the financial circumstances of the Islamic Community after the issuance of the Law of Nationalization of rental buildings and land for construction in 1958. The “Regulation regarding the membership fees” which the Islamic Community presented, the Commission for Religious Issues of Bosnia and Herzegovina in 1963 as an attempt to resolve its financial crises, is of focal significance to the author in this article.  

Summary:

The introductory section of this article relates about socio-political circumstances in socialist Bosnia and Herzegovina during the period 1945-1965, due to which the Islamic Community of the country was faced with grave challenges which affected its organisation and functioning. This post-war period was also marked by very strenuous lack of finances in the Islamic Community which was primarily result of series of normative regulations issued by the communist government, analysis of which are presented in the initial part of the article. In the second part of the article, the author thematizes the financial circumstances of the Islamic Community after the issuance of the Law of Nationalization of rental buildings and land for construction in 1958. The “Regulation regarding the membership fees” which the Islamic Community presented, the Commission for Religious Issues of Bosnia and Herzegovina in 1963 as an attempt to resolve its financial crises, is of focal significance to the author in this article.

Downloads

Objavljeno

20.10.2021.

How to Cite

Sultanović, A. (2021). FINANSIJSKO STANJE ISLAMSKE ZAJEDNICE U SOCIJALISTIČKOJ BOSNI I HERCEGOVINI NAKON DONOŠENJA ZAKONA O NACIONALIZACIJI NAJAMNIH ZGRADA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA S POSEBNIM OSVRTOM NA POKUŠAJ DONOŠENJA PRAVILNIKA O ČLANARINI ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH 1963. Novi Muallim, 22(87), 59–66. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i87.1881