HASAN-AGINA MEDRESA U SREBRENICI / HASAN-AGA’S MADRASA IN SREBRENICA

Autor(i)

  • Emrah Đozić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i85.1819

Ključne riječi:

Hasan-aga, Selman-aga, medresa, Srebrenica, Haki-ef. Đozić, madrasa

Sažetak

UDK 373.5.014.521:28](497.6 Srebrenica)

 

Hasan-agina medresa u Srebrenici spada u red nižih bosanskohercegovačkih medresa. Autor u radu donosi historijat nastanka Medrese, prezentira podatke o vakufima Medrese i njenom najvećem vakifu, Selman-agi, nastavnom planu Medrese, muderisima i učenicima Medrese iz posljednjih generacija. Rad se u najvećoj mjeri temelji na neobjavljenoj arhivskoj građi i dokumentima iz Arhiva Bosne i Hercegovine i Gazi Husrev-begove biblioteke.

Summary

Hasan-aga’s madrasa in Srebrenica is of the lower ranked madrasas in Bosnia and Herzegovina. In this article the author presents a history of this madrasa along with data about its waqifs highlighting the information about its most significant waqif, Selman-aga. Teaching plan and program of the madrasa, as well as students of its later generations are also discussed here. The article is, in the greater part, based on unpublished data and documents found in thhe Archive of Bosnia and Herzegovina and those of Gazi Husref-bay’s library.

References

Arhivski dokumenti

Arhiv Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Fond: Vrhovni šerijatski sud u Sarajevu, Opći spisi, K-132, 1919.

Arhiv Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, Fond: Fototeka, NF-4138-001.

Arhiv Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, Fond: Medrese, Opći spisi, ZM-11-1350/1903; ZM-11-1351/1904; ZM-11-1352/1905; ZM-11-1353/1908; ZM-11-1354/1913.

Arhiv Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, Fond: Zemaljsko vakufskog povjerenstva, Opći spisi, ZVP-1005/93-117.

Literatura

(1913). Vakufsko-mearifski sabor u Sarajevu, Proračuni vakufa Bosne i Hercegovine za godinu 1913., Sarajevo: Vakufska centralna zaklada, štamparija “Naroda“.

(1932). Prvi izvještaj o radu Ulema-medžlisa u Sarajevu, Sarajevo: Državna štamparija.

(1966). Vilajetske vijesti, Bosna, broj 25., str. 1.

Čelebi, Evlija (1996). Putopis, Sarajevo: Sarajevo-Publishing.

Djedović, Rusmir (2012). „Vakufi u gradu Srebrenici od 15. do 20. stoljeća“. Baština sjevernoistočne Bosne, 2010, broj 3: str. 50.

Đozić, Adib (2012). „Gradske džamije Srebrenice“. Srebrenica kroz minula stoljeća, 2012, broj 1: str. 50.

Korkut, Halima (1983). „O vakufima u sjeveroistočnoj Bosni“. Anali GHB, 1983, broj 9-10: str. 99.

Suljkić, Hifzija. (1989). „Spomenici islamske kulture u Srebrenici“. Islamska misao, 1989: str. 188.

Intervju

Đozić, Bekir. Intervju obavljen 28.8.2020. godine, privatni arhiv.

Pašić, Mujo. Intervju obavljen 9.9.2020. godine, privatni arhiv.

Downloads

Objavljeno

2021-04-12

How to Cite

Đozić, E. (2021). HASAN-AGINA MEDRESA U SREBRENICI / HASAN-AGA’S MADRASA IN SREBRENICA. Novi Muallim, 22(85), 80-84. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i85.1819