MASAKAR U ŠAHOVIĆIMA PREMA PISANJU SARAJEVSKE ‘PRAVDE’ 1924. GODINE

Autor(i)

  • Hikmet Karčić
  • Emrah Đozić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v21i83.1808

Ključne riječi:

Šahovići, masakr, Pravda, 1924

Sažetak

UDK 94(497.16) "1924" 341.458(=163.4*3)(497.16)"1924"

Dana 9 novembra 1924. godine, naoružani Crnogorci pravoslavci su izvršili napad na selo Šahovići u Crnoj Gori. Povod za ovaj napad bilo je ubistvo Boška Bošković, načelnika Kolašinskog okruga 7 novembra 1924. godine. Na njegovi sprovodu iznesena je tvrdnja da su ze njegovo ubistvo odgovorni Bošnjaci muslimani te da je potrebno njega osvetiti. Masakar počinjen u selu Šahovići 1924. u Crnoj Gori bio je najveći zločin počinjen u Kraljevini Jugoslaviji u mirnodopskom periodu. Iako najveći i najbrutaliniji o ovom zločinu ne postoji puno podataka i svjedočanstva. U ovom članku navode se, do sad, ne objavljeni dijelovi tekstova iz časopisa „Pravda“ koje govore o zločinu u Šahovićima i brutalnosti sa kojom je počinjen.

Downloads

Objavljeno

03-02-2021

How to Cite

Karčić, H., & Đozić, E. (2021). MASAKAR U ŠAHOVIĆIMA PREMA PISANJU SARAJEVSKE ‘PRAVDE’ 1924. GODINE. Novi Muallim, 21(83), 16–21. https://doi.org/10.26340/muallim.v21i83.1808

Broj časopisa

Rubrika

SAGLEDAVANJA