DA LI JE POSTOJALA EGIPATSKA VEZA? KAKO JE UDRUŽENJE “MLADI MUSLIMANI” DOBILO IME? / HAS THERE BEEN A LINK TO EGIPT? HOW DID “YUNG MUSLIMS” GET THEIR NAME?

Autor(i)

  • Fikret Karčić Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1855

Ključne riječi:

„Mladi muslimani“, Mehmed-ef. Handžić, Kasim-ef. Dobrača, Udruženje Ilmijje, Eš-šubban-ul-muslimin, „Yung Muslim“, Ilmiyyeh Association, „Eš-šubban-ul-muslimin“

Sažetak

Sažetak

UDK 329.73(497.15=163.43)

U periodu 1939–1949 u Bosni i Hercegovini je djelovalo Udruženje „Mladi muslimani“. U njegovoj kratkoj historiji uočavaju se tri perioda: formativni (1939–1943), djelovanje u svojstvu omladinske sekcije Udruženja ilmijje (1943–1946) i ilegalno djelovanje (1946–1949), koje se završilo represijom socijalističke države. U ovom tekstu autor razmatra pitanje porijekla naziva ovog udruženja. Zastupa stav da je ovo udruženje pozajmilo naziv od istoimenog egipatskog društva. To je vidljivo iz korištenja arapskog naziva Udruženja „Eš-šubban-ul-muslimin“, prirode i vrste aktivnosti i utjecaja dva alima školovana u Kairu: Mehmed-ef. Handžića i Kasim-ef. Dobrače. Nisu utvrđene nikakve funkcionalne veze egipatskog i bosanskog udruženja.

Summary

In the period 1939–1949, the association “Yung Muslims” was active in Bosnia and Hrzegovina. However, its short history has been studied in three periods: formative, (1939–1943), its activities within the role youth club of the Ilmiyyah Association (1943–1946) and the period in which it was functioning illegally (1946–1949) which ended by repression of the socialist state. The author here analyses the origin of the name of the association and is of the opinion that the association borrowed its name from the Egyptian Association. It is evident from the Arabic title of the Association „Aš-šubban-ul-muslimin“, as well as from the nature and the kind of endeavours of two ‘alims educated in Cairo: Mehmed-efendi Handžić and Kasim-efendi Dobrača. However, no functional links between Egyptian and Bosnian Associations have been established.

Downloads

Objavljeno

21.08.2021.

How to Cite

Karčić, F. (2021). DA LI JE POSTOJALA EGIPATSKA VEZA? KAKO JE UDRUŽENJE “MLADI MUSLIMANI” DOBILO IME? / HAS THERE BEEN A LINK TO EGIPT? HOW DID “YUNG MUSLIMS” GET THEIR NAME?. Novi Muallim, 22(86), 8–11. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1855