RAZUMIJEVANJE SEDAM MUTEWATIR KIRAETA U TERMINOLOŠKOM, METODOLOŠKOM I STRUKTURALNOM SISTEMU ŠATIBIJJE / UNDERSTANDING THE SEVEN MUTAWATIR QIRA’ATS IN TERMINOLOGICAL, METHODICAL AND STRUCTURAL SYSTEM OF SHATIBIYYAH

Autor(i)

  • Alija Rahman Džamija Kralj Fahd Sarajevo

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1861

Ključne riječi:

qira’ats of the Qur’an, Shatibiyyah, terminological- methodical concept, language-style concept, structural concept, kiraeti Kur'ana, Šatibijja, terminološko-metodološki koncept, jezičko-stilski koncept, strukturalni koncept

Sažetak

Sažetak

UDK 28-23-254

Krunsko djelo velikog kiraetskog učenjaka imama Eš-Šatibija je Hirz el-emani we wedžh et-tehani, poznatije kao Šatibijja. Ovo djelo je pojednostavilo obimnu građu iz oblasti sedam kiraeta, te je time postalo primarna literatura kod proučavanja istih. Karakterizuje ga specifičan metodološki i terminološki koncept, ali i jezički i strukturalni stil. Razumijevanje različitih čitanja kroz Šatibijju upravo zavisi od razumijevanja njezinih primarnih postavki. Autor u ovom radu, oslanjajući se na meritorne izvore, analizira složeni sistem šifri Šatibijje.

Summary

The crown-work of a renowned Qira’at scholar imam Ash-Shatibi is Hirz el-emani we wajhu -t-tehani,better known as Shatibiyyah. This work abridges an enormous corpus in the field of the study of seven qira’ats, hence becoming a primary source for its scholars. It is characterised by a specific methodological and terminological concept, but also by the language and the structural style. Understanding the variants of readings of the Qur’an through Shatibiyyah actually depends on the understanding of its primary structure. In this article, the author, with the reference to relevant sources, analyses the complex system of the codes in Shatibiyyah.

Downloads

Objavljeno

21.08.2021.

How to Cite

Rahman, A. (2021). RAZUMIJEVANJE SEDAM MUTEWATIR KIRAETA U TERMINOLOŠKOM, METODOLOŠKOM I STRUKTURALNOM SISTEMU ŠATIBIJJE / UNDERSTANDING THE SEVEN MUTAWATIR QIRA’ATS IN TERMINOLOGICAL, METHODICAL AND STRUCTURAL SYSTEM OF SHATIBIYYAH. Novi Muallim, 22(86), 42–48. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1861