AL-ISTI'ĀḌAH I BASMALAH U TEORIJSKOM NAUKU I PRAKTIČNOJ PRIMJENI SEDAM MUTAWᾹTIR KIRᾹETᾹ

Autor(i)

  • Alija Rahman Džamija Kralj Fahd Sarajevo

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i88.1898

Ključne riječi:

ist'āḍah, besmela, waṣl, saktah, waqf, Aš-Šāṭibī, qārije, kirāeti, wadžhovi

Sažetak

UDK 28-23-254

Bāb al-isti'āḍah (بابُ الاسْتِعَاذة) i Bāb al-basmalah (بَابُ البَسْمَلة) su poglavlja koja za predmet istraživanja nema samo kiraetska nauka. Ovim pitanjem se bave i hadiska nauka i uṣūlu-l-fiqh, svaka s aspekta svog domena izučavanja. Glede kiraetske nauke, nastojat ćemo prikazati šarolikost teorijsko-praktičkog pristupa razradi i primjeni isti'āḍe i besmele kod imama sedam vjerodostojnih kiraetā. Ovaj rad ćemo temeljiti na Šāṭibijji imama Aš-Šāṭibīja, djelu za proučavanje kiraetā koje su preporučivali svi autoriteti kiraetske nauke koji su živjeli nakon njegovog nastanka, te na nekim od komentara ovog djela.

Downloads

Objavljeno

11.02.2022.

How to Cite

Rahman, A. (2022). AL-ISTI’ĀḌAH I BASMALAH U TEORIJSKOM NAUKU I PRAKTIČNOJ PRIMJENI SEDAM MUTAWᾹTIR KIRᾹETᾹ. Novi Muallim, 22(88), 44–51. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i88.1898