UČENJE TEKBIRA POSLIJE KRATKIH KURꞌANSKIH SURA U PRAKSI SEDAM KIRA'ETSKIH IMAMA – VJERODOSTOJNOST BOŠNJAČKE KIRA'ETSKE TRADICIJE

Autor(i)

  • Alija Rahman Džamija Kralj Fahd Sarajevo

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i90.1943

Ključne riječi:

tekbir, tehlil, tahmid, El-Bezzi, Kunbul, hatma Kur'ana, , bošnjačka kira'etska tradicija

Sažetak

UDK: 28-23

Praksa donošenja tekbira pri završecima kratkih kur'anskih sura ima status sunneta. Od sedam kira'etskih imama, ova praksa se osobito pripisuje El-Bezziju i Kunbulu te se zbog toga u literaturi oslovljava kao praksa mekanskih kiraꞌetskih učitelja, preciznije kira'etskog imama Ibn Kesira i njegovih ravija. Nekoliko je hadiskih predaja kojima se argumentira donošenje tekbira, a pouzdanom je ocijenjena ona koja seže preko El-Bazzija, ujedno i najpoznatijeg zagovornika ove prakse. Imam Eš-Šatibi je u El-Hirzu posvetio značajnu pažnju ovoj tematskoj cjelini oslovljavajući zasebno poglavlje kao Bab et-tekbir. Detaljna analiza ovog poglavlja će nam ponuditi uvid u inspirativan govor Eš-Šatibija o vrijednosti zikrullaha općenito, a učenja Kur'ana posebno, potvrdit će i autentičnost prakse učenja tekbira poslije kratkih kur'anskih sura, ali i vjerodostojnost osobite bošnjačke kira'etske tradicije vezane za navedenu tematiku.

Downloads

Objavljeno

28-07-2022

How to Cite

Rahman, A. (2022). UČENJE TEKBIRA POSLIJE KRATKIH KURꞌANSKIH SURA U PRAKSI SEDAM KIRA’ETSKIH IMAMA – VJERODOSTOJNOST BOŠNJAČKE KIRA’ETSKE TRADICIJE. Novi Muallim, 23(90), 45–52. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i90.1943

Broj časopisa

Rubrika

ISLAMSKE TEME