NAČIN PREZENTIRANJA EKOLOŠKIH SADRŽAJA U OSNOVNOŠKOLSKIM UDŽBENICIMA ISLAMSKE VJERONAUKE / PRESENTING ECOLOGY CONTENTS IN TEXTBOOKS FOR ISLAMIC RELIGIOUS STUDIES

Autor(i)

  • Nermin Tufekčić Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1864

Ključne riječi:

Islamska vjeronauka, udžbenik, nastavni sadržaj, ekološki sadržaj, Islamic Religious studies, textbook, teaching content, ecology content

Sažetak

Sažetak

UDK 37.015:503/504

Cilj ovog istraživanja je da se kroz analizu sadržaja udžbenika Islamske vjeronauke ispita način prezentiranja ekoloških sadržaja s obzirom na njihov eksplicitni, implicitni ili deklarativni karakter. U istraživanju se pošlo od pretpostavke da će istraživački rezultati pokazati kako su sadržaji ekologije u osnovnoškolskim udžbenicima Islamske vjeronauke po načinu prezentiranja ravnomjerno zastupljeni eksplicitno, implicitno ili deklarativno. Od istraživačkih metoda u radu su korištene metada teorijske analize i metoda analize sadržaja. Istraživački korpus za analizu činili su udžbenici Islamske vjeronauke. Rezultati istraživanja su pokazali prilično ravnomjernu zastupljenost sadržaja ekologije u eksplicitnom, implicitnom ili deklarativnom obliku u nižim razredima osnovne škole, te potpuno nepostojanje sadržaja ekologije u eksplicitnoj, implicitnoj ili deklarativnoj formi u osnovnoškolskim udžbenicima Islamske vjeronauke viših razreda.

Summary

The aim of this research is to analyse the prospects for presenting ecological content using a study of the contents of textbooks for Religious Studies keeping in mind explicit, implicit and declarative character of the same. We started this research with the premise that the results will show that the content of ecology in primary school textbooks for Religious Studies, with regards to its presentation is equally explicit, implicit and declarative. Methods of theoretical analysis and the content analysis are the research methods used in this study. The results show sufficiently equal representation of explicit, implicit and declarative form of presentation of ecology contents in Religious Studies textbooks for lower grades of primary school, whereas we found that ecology content is entirely non-present in its explicit, implicit or declarative form in Religious Studies textbooks for higher grades of primary schools.

Downloads

Objavljeno

21.08.2021.

How to Cite

Tufekčić, N. (2021). NAČIN PREZENTIRANJA EKOLOŠKIH SADRŽAJA U OSNOVNOŠKOLSKIM UDŽBENICIMA ISLAMSKE VJERONAUKE / PRESENTING ECOLOGY CONTENTS IN TEXTBOOKS FOR ISLAMIC RELIGIOUS STUDIES. Novi Muallim, 22(86), 58–64. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1864