O FILOZOFSKO-TEOLOŠKIM UČENJIMA IMAMA EL-HAREMEJNA DŽUVEJNIJA

Autor(i)

  • Hasan Džilo Fakultet islamskih nauka, Skoplje
  • Šinazi Mehmedi Fakultet islamskih nauka, Skoplje

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i88.1893

Ključne riječi:

Džuvejni, Imam el-haremejn, ešarijska škola, mutezilije

Sažetak

UDK 28-1:111

U radu se razmatraju neka filozofsko-teološka učenja Džuvejnija, poznatog pod titulom Imam el-haremejn (vodeći profesor u Meki i Medini) o kome do sada kod nas uopće nije raspravljano. Radi se o velikom teologu otvorenom prema različitim afinitetima čovjekovog duha. Njegovu teološko-filozofsku misao karakterizira snažna i duboka analiza glavnih teoloških pitanja koja su bila u žiži interesa unutar dvije filozofsko-teološke škole u islamu, a to su mutezilijska i ešarijska. On se opredjeljuje za još dublju potkrepu Ešarijevih učenja, poput Bakilanija, Fahrudina Razija i Gazalija. U njegovom učenju isprepliću se metafizička, etička i epistemološka pitanja. On zastupa racionalnu spoznaju i racionalnu teologiju čiji su predmet rasprave glavna vjerska učenja, poput dokazivanja Božije egzistencije, relacija Božijeg bića i Njegovih svojstava, stvaranje svijeta, te čovjekova slobodna volja. Nadovezujući se na ova pitanja ešarijske škole, Džuvejni uvodi značajne novine koje su umnogome zaodjenute metafizičkom formom jer on djeluje u vrijeme kada je bilo veoma prisutno učenje Ibn Sine i njegovih učenika u Perziji. Džuvejnijeva djela dokaz su konzistentnog teološkog učenja koje zavređuje ozbiljnu analizu s metafizičkog, epistemološkog, etičkog i pravnog aspekta.

Downloads

Objavljeno

11.02.2022.

How to Cite

Džilo, H., & Mehmedi, Šinazi. (2022). O FILOZOFSKO-TEOLOŠKIM UČENJIMA IMAMA EL-HAREMEJNA DŽUVEJNIJA. Novi Muallim, 22(88), 10–17. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i88.1893