KAD NEBO BIJELI ZEMLJU – ZIMA

Priprema za nastavni čas islamske vjeronauke

Autor(i)

  • Amra Imamović JUOŠ ,,Fatima Gunić''

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i88.1895

Ključne riječi:

islamska vjeronauka, Kad nebo bijeli zemlju – ZIMA, nastavna priprema za sat

Sažetak

UDK 37.016:28

Često se izriču hipotetske tvrdnje da djeca mlađe školske dobi ne mogu razumjeti mnoge vjeronaučne sadržaje. Očito je da ovakve tvrdnje ne vode brigu o progresivnom kontinuitetu u odgoju te o individualnim sposobnostima svakog djeteta, stilovima učenja pa i o samoj prirodi porodičnog okruženja. Kreativnim podučavanjem postiže se odgojivost cijelog bića učenika, razvija se prijateljstvo među djecom, kvalitetnija međusobna komunikacija, što je poseban interes islamske vjeronauke. U ovom radu predstavljena je nastavna priprema obrade novog nastavnog sadržaja na času islamske vjeronauke za drugi razred osnovne škole.
Priprema sadrži informaciju o oblicima rada, nastavnim metodama i sredstvima, te o ciljevima i zadacima ove nastavne jedinice. Također je prikazana makroartikulacija i mikroartikulacija nastavnog časa s detaljnim uputama za njegovu realizaciju. Ovaj rad s interakcijom drugih predmeta nudi mogućnost kreativnog osmišljavanja i realizacije nastave.

Downloads

Objavljeno

11.02.2022.

How to Cite

Imamović, A. (2022). KAD NEBO BIJELI ZEMLJU – ZIMA: Priprema za nastavni čas islamske vjeronauke. Novi Muallim, 22(88), 32–35. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i88.1895