SUOSJEĆAM S DRUGIMA - RUKA NA KOSI

Nastavna priprema za čas iz predmeta islamska vjeronauka

Autor(i)

  • Amra Imamović JU OŠ “Fatima Gunić”

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i92.1980

Ključne riječi:

islamska vjeronauka, „Suosjećam s drugim - Ruka na kosi“, priprema za nastavni čas

Sažetak

UDK: 371.214:28(075.2/.3)

Nastava kao dio edukativnog procesa i specifične ljudske djelatnosti spada u vrlo staru ljudsku aktivnost. Za razliku od tradicionalnog načina izvedbe nastave, savremeni pedagoški pristupi zahtijevaju poticajni i aktivni način rada. Jedan od najvećih savremenih pedagoških izazova jeste kreirati ambijent da škole postanu mjesto koje će osposobiti učenike za saradnički rad, a samim tim i za aktivno sudjelovanje u društvu. U ovom radu predstavljena je nastavna priprema obrade novog nastavnog sadržaja za čas islamske vjeronauke „Suosjećam sa drugim/ ruka na kosi“ za peti razred osnovne škole. Nastavna priprema sadrži sve informacije o oblicima rada, nastavnim metodama, nastavnim sredstvima, tehničkim pomagalima i međupredmetnoj korelaciji. Prikazana je makroartikulacija i mikroartikulacija nastavnog časa sa detaljnim uputama za njegovu realizaciju.

Downloads

Objavljeno

24-02-2023

How to Cite

Imamović, A. (2023). SUOSJEĆAM S DRUGIMA - RUKA NA KOSI: Nastavna priprema za čas iz predmeta islamska vjeronauka. Novi Muallim, 23(92), 48–52. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i92.1980