UTJECAJ MODERNIZACIJE I GLOBALIZACIJE NA PORODICU

Autor(i)

  • Ervin Sejdinović Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i89.1929

Ključne riječi:

porodica, modernizacija, globalizacija, industrijalizacija, urbanizacija

Sažetak

UDK 316.4:316.356.2

Porodica je društvena grupa gdje se tradicija i modernost spajaju, ali i konfrontiraju. Povećan stepen individualizacije članova porodice je pojava koja je svojstvena porodici u modernom dobu. Pod utjecajem modernosti, patrijarhalna porodica nestaje. Homoseksualni brakovi, nastali pod utjecajem modernizacije i promovirani preko instrumenata globalizacije, mijenjanju samu suštinu porodice. Postmoderna porodica, kao porodica  nastala pod utjecajem globalizacije i modernizacije, ekonomski je sigurnija od predmoderne porodice, ali je također pod neumoljivim utjecajima industrijalizacije i urbanizacije postala mobilnija i sa većom tendencijom ka razvodu braka. Iako pod svim navedenim utjecajima porodica mijenja svoju formu, ona će se u budućnosti i dalje transformirati i prilagođavati datim društvenim uvjetima i kao takva opstati. Porodica je primarna društena grupa i mjesto gdje se spaja individualno i društveno. Ona se uvijek proučava u konkretnom društvenom kontekstu. Čovjek formira porodicu, ali porodica čini čovjeka čovjekom. Modernizacija i globalizacija nisu uvijek negativno utjecale na porodicu. U procesu industrijalizacije, porodični biznisi su bili primjer gdje je proces modernizacije doprinosio koheziji i razvoju porodice.

Downloads

Objavljeno

16.05.2022.

How to Cite

Sejdinović, E. (2022). UTJECAJ MODERNIZACIJE I GLOBALIZACIJE NA PORODICU. Novi Muallim, 23(89), 79–84. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i89.1929