IZUČAVANJE AKAIDA U BOSANSKOHERCEGOVAČKIM MEDRESAMA TOKOM PRVE POLOVINE DVADESETOG STOLJEĆA

Autor(i)

  • Vahid Fazlović

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i90.1937

Ključne riječi:

medresa, akaid, djela/udžbenici, prva polovina dvadesetog stoljeća, Bosna i Hercegovina

Sažetak

UDK: 28-184.3:373:28-78(497.6)

Kao jedna od značajnijih tekovina u povijesti ljudskog obrazovanja, medresa je stoljećima presudno doprinosila razvoju islamske teološke misli, a uz to je skoro u kontinuitetu utjecala i na afirmaciju opće kulture i prosvjetiteljstva. U našem radu ćemo se najprije ukratko osvrnuti na nastanak i razvoj ove poznate muslimanske školske ustanove, a zatim ćemo predstaviti izučavanje akaida u bosanskohercegovačkim medresama iz prve polovine dvadesetog stoljeća. U našim medresama tog vremena, islamske tradicionalne nauke, među kojima i akaid, izučavane su pretežno na temelju djela pisanih na arapskom, a u manjoj mjeri na turskom jeziku. Tek nakon tri prve decenije može se govoriti o značajnijim radovima pisanim na bosanskom jeziku koji su sporadično korišteni u izlaganju akaidskih nastavnih jedinica. Posebno je naglašena činjenica da je nauka o kelamu u bosanskim medresama tokom prve polovine dvadesetog stoljeća izlagana u skladu s najautoritativnijim djelima hanefijsko-maturidijske provenijencije, prema kojima se ova nauka tada izučavala i u najpoznatijim obrazovnim ustanovama u osmanskoj imperiji.

Downloads

Objavljeno

28-07-2022

How to Cite

Fazlović, V. (2022). IZUČAVANJE AKAIDA U BOSANSKOHERCEGOVAČKIM MEDRESAMA TOKOM PRVE POLOVINE DVADESETOG STOLJEĆA. Novi Muallim, 23(90), 3–10. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i90.1937

Broj časopisa

Rubrika

PUTOKAZI